Aktivnosti na šoli

 
Projekti:

EU in Motion

Srednja zdravstvena šola Celje se je v projekt vključila v začetku leta 2008. Delo ekspertov iz Avstrije, Nemčije, Škotske, Nizozemske in Slovenije je usmerjeno v izboljšanje preglednosti in primerljivosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju na področju zdravstvene nege. Znanje in veščine, ki bodo umeščene v Evropski kvalifikacijski okvir (EQF), bodo torej pridobile širši in globalnejši pomen.

Evropski sistemi poklicnega izobraževanja so zelo raznoliki, kar pomeni veliko nacionalno bogastvo. Hkrati pa je to tudi ovira pri prenosljivosti in priznavanju kvalifikacij in kompetenc. Zato nas, kot ekipo, ki sodelujemo v tem projektu, v širšem smislu zanimajo predvsem orodja oz. načini uspešne prevedbe poklicnih in izobraževalnih kvalifikacij ter kompetenc – pridobljenih v različnih državah EU. Želimo napredovati v smislu regulacije poklica srednje medicinske sestre. Zato so naši cilji usmerjeni k:

  1. transparentnosti, torej izboljšanju preglednosti in primerljivosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju - primerljivi učni izidi, europas, vrednotenje s kreditnimi točkami;
  2. izboljšanju sodelovanja in usklajevanja z aktivnim vključevanjem socialnih partnerjev (politična raven, trg zaposlovanja). Ker Evropa postaja čedalje bolj odprt geografski prostor, moramo s skupnimi močmi podpreti izobraževalno in poklicno mobilnost državljanov v Evropi. Predvidoma bo projekt trajal dve leti, delovna skupina 15. članov pa bo imela v tem času šest srečanj. Slovenijo torej zastopa Srednja zdravstvena šola Celje, v projekt pa smo vključene Urška Zakošek, prof., Jasmina Petek, prof. in Olga Štancar, dipl. m. s.

Izmenjava izkušenj s partnerji evropskih držav, poznavanje njihovih dobrih praks in različnih izobraževalnih sistemov je dobrodošla izkušnja. Seveda primeri dobrih praks niso v celoti prenosljivi v druga okolja, lahko pa delčki predstavljajo osnovo za nekaj novega, nekaj, kar bo v našem okolju izvrstno delovalo. Vsekakor je projekt korak naprej pri prizadevanjih za večjo preglednost in primerljivost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Prav tako je lahko zaključek projekta iztočnica za nadaljevanje v smislu podrobnejše analize učnih izidov in kompatibilnosti s poklicnimi kompetencami, saj bomo le tako kos konkurenci na evropskem trgu delovne sile.

Olga Štancar, dipl. m. s.

Zadnji fotografski albumi

4.12.2009

Aktualno

V času odmora med delavnico.Po delovnem dnevu v mestu Glasgow.Glasgow Caledonian University. (Foto: O. Š.)
3.12.2009

Šesto mednarodno srečanje EU in MOTION

Šesta mednarodna delavnica je potekala 3. in 4. decembra 2009 na Škotskem, v Glasgowu. Predstavili smo rezultate nacionalnih delavnic s poudarkom na zagotavljanju kvalitete. [več]
 
 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.