Aktivnosti na šoli

Projekti:

UNESCO

Srednja zdravstvena šola Celje, kot Unesco šola, že štirinajsto leto deluje v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine. Skupaj z dijaki, starši in mimoidočimi si prizadevamo za doseganje in uresničevanje Unesco vrednot kot so strokovnost, odgovornost, spoštovanje, sodelovanje, ustvarjalnost, varovanje zdravja in okolja ter sočutje. Te teme razvijamo, poglabljamo in širimo med ljudmi tudi s prostovoljnim delom.

Svetovna pandemija nam je 16. oktobra 2020 pred nosom zaprla šolska vrata in nas prisilila uresničevali temeljne posebnosti UNESCO ASPnet šole iz domačega naslonjača. Kljub temu smo uspešno poglabljali naravoslovne, družboslovne, likovno-umetniške in glasbeno-umetniške vsebine ter vsebine prostovoljstva, sodelovali v pilotskih, nacionalnih in mednarodnih projektih; Ptice miru, Veselje do znanosti, Učenec poučuje, Unesco vrtički, Voda – kaj mi pomeni, tradicionalni 7. Unescov ASP-tek mladih. Obeleževali smo tudi nekaj pomembnejših dni v letu, ki imajo širši družbeni pomen, saj ozaveščajo ljudi širom po svetu.

Cilji UNESCO šole

UNESCO šole delujemo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje.

V življenje in delo vpletamo naslednje UNESCO teme:

 1. svetovni problemi in vloga sistema Združenih narodov pri njihovem reševanju,
 2. mir in človekove pravice, demokracija, strpnost in sodelovanje,
 3. medkulturno učenje (preučevanje drugih dežel in kultur na lokalni in nacionalni ravni),
 4. okoljski problemi in interdisciplinarno reševanje.

Na področju izobraževanja si prizadevamo razvijati vsa štiri načela - Delorsove stebre izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalen razvoj in obenem zavezujejo članice UNESCO ASPnet.

To so:

1. Učiti se, da bi vedeli.

 • V tem tisočletju se spreminja vsebina poučevanja – učitelj pomaga učencu izbirati informacije okrog njega, ga uči, kako se učiti, odpira medpredmetna problemska področja.
 • Učiteljeva najvažnejša vloga je motivirati dijake za vsebine.
 • Strogo vodene aktivnosti se izmenjavajo s spontanimi individualnimi iniciativami.
 • Proces poučevanja je enakomerno porazdeljen med šolo, delo in prosti čas.
 • Okrepljeno je učenje socialnih in etičnih veščin.

2. Učiti se delati.

 • Učimo se in razvijamo svoje sposobnosti za ravnanje v konkretnih praktičnih razmerah.
 • Navajamo se na skupinsko delo.
 • Poudarek dajemo osebni predanosti za delo.

3. Naučiti se živeti skupaj.

 • Učimo se o sebi in drugih.
 • Učimo se spoštovanja sebe in drugih.
 • Učimo se skupaj, od vseh, iz različnih kulturnih izkušenj.
 • Učimo se živeti skupaj in deliti med seboj (z družino, prijatelji in drugimi).
 • Razvijamo strpnost do vseh vrst drugačnosti.
 • Učimo se učinkovitega samoizražanja in komuniciranja z drugimi.
 • Učimo se reševati konflikte.
 • Učimo se živeti z naravo.

4. Učiti se biti.

Izobraževanje prispeva k celovitemu razvoju vsakega posameznika.

Učimo se, da bi znali koristno in pravilno uporabljati svoje znanje in sposobnosti in da se zavemo, kdo smo v odnosu do drugih. Dejavnosti in projekte izvajamo pri posameznih predmetih, razrednih urah, nekaj pa tudi v okviru dodatnega dela in raziskovanja. Ker verjamemo v smisel in moč medsebojnega povezovanja, ves čas sodelujemo tudi v različnih projektih drugih UNESCO ASPnet šol.

Unesco šole sodelujejo tudi med seboj v mednarodnih, nacionalnih in pilotskih projektih in smo odprte za sodelovanje tudi z ostalimi šolami v Sloveniji in tujini


UNESCO šole obeležujemo mednarodne Unesco in druge svetovne oz. mednarodne dneve.

UNESCO himna

Ob praznovanju 50. obletnice Splošne deklaracije človekovih pravic je bila na OŠ Cirila Kosmača Piran prvič javno predstavljena tudi Unesco himna.

NAŠ UNESCO

(besedilo Mojka Mehora Lavrič, glasba Aleš Lavrič

Naše misli neskončne so,
brezmejne kakor nebo,
sanje nanj pričarajo,
iz pesmi stkano mavrico.

In ta melodija je,
napev otroških želja,
k soncu širi krila,
na njih naj ponesem te tja,
kjer sreča je doma.

U - N - E - S - C - O 
up to the sky we can go!
U - N - E - S - C - O 
love to the people we show!

Kot galebi, ki prek valov,
se vedno vračajo domov,
nevidne niti nas vežejo,
na naš domači krov.

Ljubim sonce, nebo in čas,
ki svobodni so kot jaz
in le eno si želim,
da za srečo, ljubezen in mir

U - N - E - S - C - O 
love to the people we show!

U - N - E - S - C - O! 
U - N - E - S - C - O, 
up to the sky we can go!
U - N - E - S - C - O! 
U - N - E - S - C - O, 
love to the people we show!

Zapisala:
Petra Boštjančič,
Koordinatorica projekta Unesco

UNESCO VRTIČEK

Dijaki danes preveč časa preživijo v virtualnih svetovih, neposrednega stika z naravo in pridelavo hrane pa imajo vse manj. S projektom želimo navdušiti dijake za sobivanje z naravo, spremljanje rasti in razvoja rastlin, ter jih ozaveščati o pomenu samooskrbe, saj hrana spet postaja pomembna, celo draga dobrina, povpraševanje po kakovostnih, ekoloških izdelkih pa narašča. V okolici šole smo uredili vrt, na katerem gojimo rastline (zelišča, rože, vrtnine). Ob tem izvajamo dejavnosti, ki so povezane z odgovornim ravnanjem do svojega zdravja (npr. priprava zdravih obrokov, gibalne dejavnosti, ipd.) in sodelujemo s profesorji različnih predmetnih področij. Dejavnosti izvajamo skozi celo šolsko leto, v mesecu aprilu in maju pa poleg zelišč in vrtnin na vrtu vsako leto zraste tudi nekaj simpatičnih fotografij.                                                                                                                                                              

Mentorica:
Petra Boštjančič

UČENEC POUČUJE

Svetovni dan učiteljev smo 5. oktobra 2020 obeležili s projektom Učenec poučuje. Vsebina letošnjega nacionalnega projekta zaradi pandemije ni bila določena. Izbirali smo lahko med Unesco temami. Učencem smo dali možnost, da so se prelevili v nadobudne učitelje za en dan, da so pri oblikovanju učnih priprav in načrtovanju učnega procesa pokazali svojo ustvarjalnost in nadarjenost za posamezno področje ter se tako sami preizkusili v vlogi učitelja. Učitelji smo imeli zgolj vlogo opazovalcev, pomočnikov in mentorjev učencem – učiteljem.

Mentorica:
Petra Boštjančič

7. UNESCOV ASP – TEK MLADIH

V letošnjem šolskem letu smo ASP-tek mladih izvajali na daljavo v mesecu maju 2021. Udeležile so se ga dijakinje 1. KTa z mentorico Mojco Gorjup Krošl. Tek dijakinj in mentorice so spremljale številne aktivnosti: atletska abeceda, fartlek, hoja in preskakovanje kolebnice. Za spomin so izdelale kolaž s sloganom: SLOGAN 7. UNESCOVEGA ASP TEKA MLADIH, 12. MAJ 2021.

Tekaški koraki so bili po meri vsakega in so vse udeležence teka povezali v solidarnost, sproščenost in sodelovanje.

Zapisala:
Petra Boštjančič

Zadnji fotografski albumi

Aktualno

19.11.2019

Srečanje UNESCO

V petek in soboto, od 15. do 16. 11. 2019, je na šoli potekalo dvodnevno srečanje ravnateljev, vodij središč in koordinatorjev UNESCO ASPnet šol Slovenije. Srečanje smo popestrili s kulturnim programom, druženjem na delavnicah ... [več]
 
 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.