Aktivnosti na šoli

 
Projekti:

Zdrava šola

Tudi v tem  šolskem letu nadaljujemo z aktivnostmi delovanja Zdrave šole. Projekt je del vizije naše šole in temelji na izboljšanju  kvalitete medsebojnih in  osebnih odnosov, povezovanju šole s širšo lokalno skupnostjo in medgeneracijskim sodelovanjem.

Ob obeležitvi 25. obletnice delovanja mreže Zdravih šol in 20-letnici delovanja Zdrave šole so se na šoli odvijale pestre delavnice in predavanja, ki so sledila rdeči niti delovanja zdrave šole: duševno zdravje, gibanje in zdrava prehrana. Dogajanje smo otvorili s šolskim radijem na temo Zdrava šola. Dijaki so klepetali z gostjo, ga. Justino Palčnik, učiteljico v pokoju in pobudnico ter prvo koordinatorico Zdrave šole na SZŠ Celje. Sledile so različne aktivnosti namenjene dijakom, učiteljem, staršem in širši lokalni skupnosti.

Tudi v naslednjih letih si bomo prizadevali dodajati nove dimenzije, ki jih narekujejo potrebe vsakdanjega življenja.

Naši cilji so:

  • Zagotoviti varno in prijetno okolje za dijake, ki vzpodbuja in krepi zdravje.
  • Povečati odgovornost za telesno in duševno zdravje tako pri posamezniku, družini in v okolju.
  • Vzpodbujati zdrav način življenja brez zasvojenosti.
  • Spodbujati kreativnost, inovativnost in izmenjavo idej.
  • Vzpodbujati zdrave prehranske navade med dijaki.
  • Dvig samopodobe.
  • Spodbujati strpnost med dijaki, gojiti dobre medsebojne odnose med dijaki, profesorji ter starši.
  • Pomagati k razvoju zdrave osebnosti.
  • Sodelovati s starši in širšo skupnostjo.
  • Povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi.

Koordinatorica: Monika Brglez

Zadnji fotografski albumi

Aktualno

22.04.2021

Svetovni dan Zemlje

Svetovni dan Zemlje obeležimo vsako leto 22. aprila.Na ta dan opozarjamo na ranljivost in enkratnost
planeta, na katerem živimo. Ozaveščanje o pomenu
zdravega okolja je v tem času, še posebej pomembno.Letošnja ... [več]
 
 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.