Aktivnosti

Delo z nadarjenimi

V šolskem letu 2023/24 na šoli nadaljujemo z izvajanjem koncepta vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki. Na šoli smo zastavili program, ki smo ga poimenovali »Delo z dijaki, ki želijo in zmorejo več«, saj želimo sodelovanje v ponujenih aktivnostih omogočiti vsem dijakom, nadarjenim in tistim, ki (še) niso bili identificirani kot nadarjeni, vendar želijo in so sposobni sodelovati v dejavnostih, ki zasledujejo specifične cilje in so zastavljene na višji ravni. Tako zastavljeni program dela, ki je namenjen vsem, ki želijo in zmorejo več, spodbuja in podpira celostni razvoj vseh dijakov, tudi nadarjenih.

V program se lahko vključijo vsi dijaki, ki jih dejavnosti zanimajo. Dijaki, ki so identificirani kot nadarjeni, pa imajo še možnost, da skupaj pripravimo individualizirani program, s katerim posvetimo dodatno pozornost dijakovemu razvoju in napredku.

Dijake vabimo, da se vključite v ponujene aktivnosti. Lahko se odločite za poglabljanje enega ali več predmetnih področij znotraj rednega kurikula in/ali izberete eno ali več obogatitvenih dejavnosti. Kratko predstavitev obogatitvenih dejavnosti in več informacij o izvedbi najdete v katalogu.

Z vključitvijo v program imate možnost razvijati svoje interese, se družiti, pridobiti nove izkušnje in sodelovati z mentorji na drugačen način. Ob koncu leta boste prejeli tudi potrdilo o sodelovanju.

Na dejavnosti se lahko prijavite pri koordinatorici dela z nadarjenimi dr. Andreji Grobelšek v kabinetu šolskega svetovalnega dela ali na andreja.grobelsek@szksc.si. Za dodatna pojasnila sem vam na voljo tudi na tel. številki 03/428 69 33 .

Lepo vabljeni.

dr. Andreja Grobelšek, koordinatorica dela za nadarjenimi

Skip to content