Aktivnosti

Dosežki in tekmovanja

S tekmovanji želimo prispevati k spodbudnemu učnemu okolju vseh dijakov. Spodbujamo njihovo zanimanje in širjenje znanja iz predmetov, kjer se tekmovanje organizira. Odkrivamo in spodbujamo nadarjene dijake. Dijakom omogočamo primerjanje znanja in rezultatov z drugimi udeleženci tekmovanja.


Naši dijaki so na tekmovanji uspešni in dosegajo lepe rezultate.