Aktivnosti

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti so sestavni del izvedbenega predmetnika vsakega izobraževalnega programa in predstavljajo pisan mozaik raznolikih šolskih dejavnosti. Mednje sodijo vse šolske aktivnosti, kot so športni, kulturni, naravoslovni dnevi, strokovne ekskurzije, vsebine namenjene spoznavanju poklicnih področij, projektni dnevi ipd. Proste izbirne vsebine, različna tekmovanja, projektno in raziskovalno delo pa sodijo med pisano paleto obšolskih dejavnosti.


Več si lahko o ponudbi prostih vsebin interesnih dejavnosti preberete v Katalogu interesnih dejavnosti.

Deli:

Skip to content