Aktivnosti

Eko šola

V šolskem letu 2007/08 se je naša šola pridružila šolam v Sloveniji, ki delujejo v projektu Ekošola. Projekt Ekošola kot način življenja uvaja okoljsko vzgojo v osnovne in srednje šole. Vanj so vključeni vsi dijaki, zaposleni na šoli, starši in lokalna skupnost.


Cilji Ekošole so:

  • Vzgoja za okoljsko odgovornost.
  • Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju.
  • Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine.
  • Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej.
  • Učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija).
  • Povezava med ekošolami doma, v okviru Evropske unije in širše.
Zavedanje, da bodo današnji dijaki lahko vplivali in sprejemali pomembne odločitve že v bližnji prihodnosti, je eden od temeljnih načel Ekošole kot načina življenja. Mladi že danes preko dejavnosti v njej postajajo pravi ambasadorji Slovenije za uresničevanje trajnostnega razvoja in tudi vplivajo na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja, če je to potrebno.


Ekošola poveča zavest in skrb za človeka vključno z varovanjem zdravja, graditvijo medsebojnih odnosov, skrbi za okolje in naravo. Torej celostno gradi človeka za prihodnost.


Glavni cilj slovenske Ekošole je vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del življenja.

Vsako leto je potrebno za ohranitev ekozastave opraviti določene aktivnosti, ki so zapisane v ekoakcijskem načrtu.

Vsako leto se vključujemo v zbiralne akcije starega papirja, odpadne elektronske opreme, zamaškov, baterij, sijalk, odpadnih tonerjev in kartuš.

Sodelujemo v tekmovanju Ekokviz za srednje šole, na sejmu Altermed v Celju in likovnih natečajih na teme trajnostnega razvoja.

Skrbimo za urejeno okolico šole in šolskega vrta. Na šolskem vrtu smo ponosni na našo spiralno gredo, kjer gojimo dišavnice in začimbe, ki jih nato dijaki uporabljajo pri pouku. Iz njih izdelujejo mazila, kreme, balzame …

Deli:

Skip to content