Aktivnosti

Medgeneracijski bralni klub

V letu 2014/2015 se je naša šola vključila v nacionalni projekt MEDGENERACIJSKO BRANJE MLADINSKIH KNJIG (kratko: MG branje). V projektu smo sodelovali 6. let.

Projekt je zasnovalo Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS.

Cilji projekta so povezovanje različnih skupin mladih bralcev srednje šole z  »odraslimi« bralci na isti šoli, v bližnji splošni knjižnici, v domačem kraju ipd. Osrednja cilja projekta sta: več branja oz. več bralcev in več medgeneracijskega povezovanja oz. medsebojnega razumevanja. Knjige prispevata Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS in Javna agencija za knjigo RS. S projektom želimo:

  • spodbuditi medgeneracijsko branje literature (evropski trend),
  • spodbuditi branje med mladimi,
  • spodbuditi branje med odraslimi,
  • spodbuditi branje na srednjih šolah,
  • promovirati kakovostno mladinsko literaturo.
  • senzibilizirati obe starostni skupini bralcev za teme in probleme, ki jih obravnavajo ta literarna dela; s primerjavo osebnih izkušenj, obujanjem spominov idr.

Na šoli projekt izvajamo profesorji z dijaki. Skupaj beremo iste knjige in si enkrat mesečno, če nam uspe, sicer pa vsaj trikrat letno o prebranih delih izmenjamo mnenja, primerjamo osebne izkušnje, obujamo spomine in tako spodbujamo medgeneracijsko branje in druženje.

Vsako leto pa dijaki nekaj naslovov knjig  prejmejo tudi v dar, kar je za njih lepo presenečenje in dodatna motivacija za branje.

Koordinatorica projekta
Suzana Kastelic, prof., univ. dipl. bibl.

Deli:

Skip to content