Aktivnosti

Pozdrav ptic miru

Naša šola že nekaj let sodeluje v projektu »Pozdrav ptic miru« ob Mednarodnem dnevu miru, katerega koordinatorica je OŠ Lava.

Namen projekta je ozaveščanje učencev, dijakov in drugih ljudi v okolju o pomenu miru ter o vzdrževanju dobrih medsebojnih odnosov doma in po svetu.

Cilji projekta so:
  • razvijanje socialnih veščin za strpno sobivanje in oblikovanje kulturnega dialoga,
  • razvijanje državljanskih kompetenc,
  • aktivno vključevanje v spreminjanje družbenega življenja,
  • spodbujanje pozitivnih misli in optimističnega ravnanja.

V okviru projekta na naši šoli izvedemo različne dejavnosti, kot so poklanjanje lepih misli o miru, izdelovanje plakatov, izdelovanje ptic miru in tek miru (do Šmartinskega jezera in nazaj).

Mednarodni dan miru

Deli:

Skip to content