Aktivnosti

UNESCO

PROJEKT UNESCO

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, kot Unesco šola, že šestnajsto leto deluje v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine. Skupaj z dijaki, starši in mimoidočimi si prizadevamo za doseganje in uresničevanje Unesco vrednot kot so strokovnost, odgovornost, spoštovanje, sodelovanje, ustvarjalnost, varovanje zdravja in okolja ter sočutje. Te teme razvijamo, poglabljamo in širimo med ljudmi tudi s prostovoljnim delom.

V okviru UNESCO ASPnet šole uresničujemo in poglabljamo naravoslovne, družboslovne, likovno-umetniške in glasbeno-umetniške vsebine ter vsebine prostovoljstva. Z veseljem sodelujemo v pilotskih, nacionalnih in mednarodnih projektih; Ptice miru, Veselje do znanosti, Učenec poučuje, Vzgajamo zelišča, tradicionalni  Unescov ASP-tek mladih na Ptuju in Dediščina v rokah mladih. Pri šolskih urah in s pomočjo radijskih oddaj obeležujemo tudi nekaj pomembnejših dni v letu, ki imajo širši družbeni pomen, saj ozaveščajo ljudi širom po svetu.

CILJI UNESCO ŠOLE

UNESCO šole delujemo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše od našega skupnega doma – planeta Zemlje.

V življenje in delo vpletamo naslednje UNESCO teme:

 1. svetovni problemi in vloga sistema Združenih narodov pri njihovem reševanju,
 2. mir in človekove pravice, demokracija, strpnost in sodelovanje,
 3. medkulturno učenje (preučevanje drugih dežel in kultur na lokalni in nacionalni ravni),
 4. okoljski problemi in interdisciplinarno reševanje.

UNESCO šole obeležujemo mednarodne Unesco in druge svetovne oz. mednarodne dneve.

Na področju izobraževanja si prizadevamo razvijati vsa štiri načela – Delorsove stebre izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalen razvoj in obenem zavezujejo članice UNESCO ASPnet:

 
 
1. Učiti se, da bi vedeli.
 • V tem tisočletju se spreminja vsebina poučevanja – učitelj pomaga učencu izbirati informacije okrog njega, ga uči, kako se učiti, odpira medpredmetna problemska področja.
 • Učiteljeva najvažnejša vloga je motivirati dijake za vsebine.
 • Strogo vodene aktivnosti se izmenjavajo s spontanimi individualnimi iniciativami.
 • Proces poučevanja je enakomerno porazdeljen med šolo, delo in prosti čas.
 • Okrepljeno je učenje socialnih in etičnih veščin.
 
2. Učiti se delati.
 • Učimo se in razvijamo svoje sposobnosti za ravnanje v konkretnih praktičnih razmerah.
 • Navajamo se na skupinsko delo.
 • Poudarek dajemo osebni predanosti za delo.
 
3. Naučiti se živeti skupaj.
 • Učimo se o sebi in drugih.
 • Učimo se spoštovati sebe in druge.
 • Učimo se skupaj, od vseh, iz različnih kulturnih izkušenj.
 • Učimo se živeti skupaj in deliti med seboj (z družino, prijatelji in drugimi).
 • Razvijamo strpnost do vseh vrst drugačnosti.
 • Učimo se učinkovitega samoizražanja in komuniciranja z drugimi.
 • Učimo se reševati konflikte.
 • Učimo se živeti z naravo.
 
4. Učiti se biti.

Izobraževanje prispeva k celovitemu razvoju vsakega posameznika.

Učimo se, da bi znali koristno in pravilno uporabljati svoje znanje in sposobnosti in da bi se zavedali, kdo smo v odnosu do drugih. Dejavnosti in projekte izvajamo pri posameznih predmetih, razrednih urah, nekaj pa tudi v okviru dodatnega dela in raziskovanja. Ker verjamemo v smisel in moč medsebojnega povezovanja, ves čas sodelujemo tudi v različnih projektih drugih UNESCO ASPnet šol.

Unesco šole sodelujejo tudi med seboj v mednarodnih, nacionalnih in pilotskih projektih in smo odprte za sodelovanje tudi z ostalimi šolami v Sloveniji in tujini.

 

 
UNESCO HIMNA

 Ob praznovanju 50. obletnice Splošne deklaracije človekovih pravic je bila na OŠ Cirila Kosmača Piran prvič javno predstavljena tudi Unesco himna.

NAŠ UNESCO

(besedilo Mojka Mehora Lavrič,

glasba Aleš Lavrič)

Naše misli neskončne so,
brezmejne kakor nebo,
sanje nanj pričarajo
iz pesmi stkano mavrico.

In ta melodija je
napev otroških želja,
k soncu širi krila,
na njih naj ponesem te tja,
kjer sreča je doma.

U – N – E – S – C – O
up to the sky we can go!
U – N – E – S – C – O
love to the people we show!

Kot galebi, ki prek valov
se vedno vračajo domov,
nevidne niti nas vežejo
na naš domači krov.

Ljubim sonce, nebo in čas,
ki svobodni so kot jaz
in le eno si želim,
da za srečo, ljubezen in mir

U – N – E – S – C – O
love to the people we show!

U – N – E – S – C – O!
U – N – E – S – C – O,
up to the sky we can go!
U – N – E – S – C – O!
U – N – E – S – C – O,
love to the people we show!

Zapisala:
Petra Boštjančič,
koordinatorica projekta Unesco

Deli:

Skip to content