Izobraževanje odraslih

 
Programi:

Praktično izobraževanje

V prenovljenih programih srednjega strokovnega in srednjega poklicnega izobraževanja (kozmetični tehnik, bolničar-negovalec in zdravstvena nega – PTI) je sestavni del predmetnika Praktično usposabljanje z delom – PUD.

Trajanje Praktičnega usposabljanja pri delodajalcu po programih:

bolničar-negovalec: 2. letnik: 4 tedni
3. letnik: 8 tednov

zdravstvena nega:

3. letnik: 2 tedna
4. letnik: 2 tedna

ZN – PTI: 2. letnik: 2 tedna
kozmetični tehnik:

2. letnik: 1 teden
3. letnik: 3 tedne
4. letnik: 2 tedna

Šola z izvajalcem PUD-a sklene pogodbo o sodelovanju. Udeleženci PUD-a so v času izvajanja PUD-a zavarovani. Zavarovanje uredi šola.

 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.