Programi

Bolničar – negovalec (3)

Poklic: bolničar–negovalec, bolničarka–negovalka

Program traja tri leta. V izobraževanje se lahko vključi, kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in je njegovo zdravstveno stanje primerno za ta poklic.

Vsi dijaki programov ZN, BN in PTI morajo imeti ob vpisu opravljena vsa obvezna cepljenja v skladu s programom cepljenja, zaradi opravljanja praktičnega izobraževanja v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah (Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE).

V primeru omejitve vpisa veljajo splošne določbe o omejitvi vpisa.

Izobraževanje po programu bolničar–negovalec omogoča dijakom pridobitev srednje poklicne izobrazbe in jih usposobi za nudenje pomoči stanovalcem in varovancem v splošnih in posebnih socialno–varstvenih zavodih, za pomoč na domu ter za transportna dela varovancev.

Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

  • slovenski jezik (pisni in ustni del)
  • zaključno delo

Predstavitev praktičnega pouka

Predmetnik triletnega poklicnega izobraževanja
Bolničar-negovalec/SPI/2007
OznakaProgramske enoteObvezno / izbirnoSkupno št. urŠt. kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1SlovenščinaObvezno21312
P2Tuji jezikObvezno21312
P3MatematikaObvezno1649
P4UmetnostObvezno332
P5DružboslovjeObvezno1326
P6NaravoslovjeObvezno1326
P7Športna vzgojaObvezno1647
Skupaj A105154
B – Strokovni moduli
M1Nega in oskrbaObvezno68232
M2Varovanje zdravja in okoljaObvezno1368
M3Etika in komunikacijaObvezno1368
M4GospodinjstvoIzbirno1024
M5Prehrana in dietetikaIzbirno1024
M6MasažaIzbirno1024
M7PedikuraIzbirno1024
Skupaj B105652
Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk62425
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom91227
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti1606
E – Odprti kurikulum
Odprti kurikulum59030
Skupaj pouka (A+B+E)2697136
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)153661
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)2857142
Skupaj (A+B+Č+D+E)3769178
Zaključni izpit (izdelek oz. storitev in zagovor)2
Skupaj kreditnih točk180
Število tednov izobraževanja v šoli82
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom24
Število tednov interesnih dejavnosti5
Skupno število tednov izobraževanja111

Program je bil sprejet na Strokovnem svetu 15. novembra 2007.

Izvedbeni predmetnik
1. letnik2. letnik*3. letnik*
A-del
Slovenščina323
Tuj jezik222
Matematika323
Umetnost1
Naravoslovje22
Družboslovje22
Športna vzgoja222
Skupaj A-del151210
B-del
Nega in oskrba112
Varovanje zdravja in okolja22
Etika in komunikacija22
Gospodinjstvo11
Skupaj B-del662
Od tega2ghd+2neg3Vkab.5Vkab.
C-del Prakt. izob. v šoli6PRA7PRA
Praktični pouk4912
E – Odprti kurikul
Nega in oskrba II OAF PPV2+3
Prehrana in dietetika3,5
Pedikura6
Slovenščina1,5
Matematika2
Umetnost**1
Šport za zdravje**1,5
Skupaj odprti kurikul7,5510
Praktično usposabljanje z delom7 tednov17 tednov
Interesne dejavnosti3 tedne1 teden1 teden

* Ure v drugem in tretjem letniku so okvirne.

** Ocene umetnosti iz E-dela se vpišejo pod umetnost, ocene športa za zdravje pa pod športno vzgojo, vendar morajo biti vsi sklopi pozitivno ocenjeni.

Moduli B–dela, razdeljeni po vsebinskih sklopih
1. letnik2. letnik *3. letnik *
B-del
ModulVsebinski sklop
Nega in oskrba112
Varovanje zdravja in okoljaHigiena1
Zdravstvena vzgoja1
Zdrava prehrana0,5
Varnost in zdravja pri delu0,5
Etika in komunikacijaKomunikacija1
Poklicna etika1
Zdravstveno in socialno varstvo1
Podjetništvo1
Gospodinjstvo3
E-del
Nega in oskrba IIOsnove anatomije in fiziologije2
Nega in oskrba (dementni bol.)3
Praktični pouk v šoli3

*ure v drugem in tretjem letniku so okvirne.

Deli:

Skip to content