Programi

Stari programi

Tehnik zdravstvene nege (4).

Predmetnikletnik1.2.3.4.Skupaj
  ted. št. urlet. št. ur
I. Splošni del     
Slovenščina4433487
Tuji jezik I3333417
Umetnost270
Matematika3332383
Zgodovina22140
Geografija270
Psihologija268
Informatika270
Kemija22140
Fizika22140
Športna vzgoja3333417
SKUPAJ231914132402
II. Strokovno teoretični predmeti     
Biologija z mikrobiologijo222208
Anatomija in fiziologija22140
Zdravstvena terminologija270
Zdravstvena nega in prva pomoč3553557
Vzgoja za zdrav. in soc. med. s statist.22138
Zdrava prehrana in dietetika21105
Etika in komunikacija270
Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine3105
Osnove kliničnih predmetov268
Farmakologija134
SKUPAJ91311101495
Praktično izobraževanje     
Praktični pouk810620
SKUPAJ810620
SKUPAJ STROKOVNI DEL91319202115
SKUPAJ UR (TEDENSKO, LETNO)323232334517
Interesne dejavnosti96969664352
SKUPAJ ŠT. TEDNOV IZOBRAŽEVANJA – UR383838364869

Deli: