Programi

Nacionalna poklicna kvalifikacija Maniker/manikerka

KONTAKT

Smilja Pevec, svetovanje za pripravo ter preverjanje in potrjevanje NPK
E-mail: tecaji@szksc.si
Telefon: 03/ 428 69 26

POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

Znanje anatomije roke in fiziologije kože in kožnih bolezni, ki so določena z izobraževalnimi programi na ravni najmanj SOK 4, s področja frizerstva ali kozmetike ali zdravstva ali farmacije in jih kandidat izkazuje z dokazili o opravljenih modulih oz. pridobljenih znanjih, ki jih izdajo verificirani izvajalci navedenih programov.NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.Vpisna dokumentacija (originali in kopije)

· Spričevalo.
· Europass življenjepis.
· Izpisek iz matičnega registra o rojstvu.
· Potrdila o neformalnih oblikah izobraževanja (tečaji, seminarji, strokovna izobraževanja).Preverjanje in potrjevanje NPK:

– izvajalec razpiše datum preverjanja in potrjevanja NPK in ga objavi na spletni strani nacionalnega informacijskega središča.
– kandidate izvajalec pisno obvešča.
– komisija preverja in ocenjuje znanja, ki so določena s katalogom strokovnih znanj in spretnosti.


Izvajamo tudi tečaj Maniker/manikerka.

Deli:

Skip to content