Programi

Nacionalna poklicna kvalifikacija Maser/maserka

KONTAKT

Smilja Pevec, svetovanje za pripravo ter preverjanje in potrjevanje NPK
E-mail: tecaji@szksc.si
Telefon: 03/ 428 69 26

POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

Izobrazba najmanj na ravni SOK 5.NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

A. Ustno preverjanje in praktično preverjanje z zagovorom ali
B. praktično preveranje z zagovorom.Vpisna dokumentacija (originali in kopije)

· Spričevalo.
· Europass življenjepis.
· Izpisek iz matičnega registra o rojstvu.
· Potrdila o neformalnih oblikah izobraževanja (tečaji, seminarji, strokovna izobraževanja).


Preverjanje in potrjevanje NPK:

– izvajalec razpiše datum preverjanja in potrjevanja NPK in ga objavi na spletni strani nacionalnega informacijskega središča.
– kandidate izvajalec pisno obvešča.
– komisija preverja in ocenjuje znanja, ki so določena s katalogom strokovnih znanj in spretnosti.Izvajamo tudi tečaj Maser/maserka.

Deli:

Skip to content