Šola

 
Aktivi:

Aktiv učiteljev zdravstvene nege in bolničar negovalec

Aktiv bolničar-negovalec

V strokovni aktiv bolničar-negovalec se vključujejo vsi učitelji, ki poučujejo strokovno-teoretične predmete in praktični pouk v programu bolničar-negovalec.

Dijaki se vključujejo v pripravo plakatov in razstav ob pomembnih dnevih, npr. ob mednarodnem dnevu starejših in aktivno sodelujejo na proslavah v socialno-varstvenih ustanovah ter na tekmovanjih.

Naš cilj je dijake motivirati in spodbujati k razvijanju pozitivne poklicne samopodobe in profesionalnega odnosa do lika bolničar-negovec. Starostniki so največkrat osamljeni, nemočni pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnosti in zato odvisni od pomoči drugih oseb. Kakovost njihovega življenja je odvisna od profesionalnega izvajanja poklica, ki ga opravlja bolničar-negovalec.

STROKOVNI AKTIV ZDRAVSTVENE NEGE

»Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel,
kdor pa najde pot, cilj vedno nosil v sebi.«

Nejc Zaplotnik

Strokovni aktiv zdravstvene nege je velika ekipa sodelavcev z zelo pomembnim poslanstvom na svoji poti. Imamo čast in odgovornost izobraževati in vzgajati bodoče zdravstvene delavce na področju stroke zdravstvene nege. Naš cilj so najboljši zdravstveni delavci - medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege,… takšni, ki si jih pacienti želijo, ki bodo imeli poleg odličnega strokovnega znanja tudi moralno etične vrednote: delavnost, odgovornost, prijaznost, poštenost, sočutnost, resnicoljubnost.

To je cilj, ki ga nosimo v sebi na naši poti. Pot je včasih strma, drugič bolj položna. Pomembno je, da si na tej poti pomagamo, sodelujemo.

Vsak član naše ekipe je pri tem pomemben. Poleg vseh nalog, ki jih opravljamo, tudi drug drugega bogatimo s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami.

Želimo si uspešno, čim lepšo in zanimivo pot.

Marija Mojca Vrenko, prof. zdrav. vzgoje

Aktualno

3.01.2022

Skupne govorilne ure - januar

Spoštovani starši in skrbniki!Vabilo na popoldanske skupne govorilne ure in individualne govorilne ure!V skladu s priporočili Ministrstva za izobraževanje Znanost in šport ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ... [več]
 
 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.