Šola

Knjižnica

Kontaktni podatki 


Srednja zdravstvena 
in kozmetična šola Celje 

Knjižnica 
Ipavčeva ul. 10 
3000 Celje 


Telefon : 03/428 69 09 in 03/428 69 31 
E-pošta : solska.knjiznica@szksc.si ali knjiznica-sscezdr(a)guest.arnes.si 

Delovni čas knjižnice 

ponedeljek – četrtek: 7.00 – 14.00 
petek: od 7.00 – 13. 00 

Knjižničarki 

Suzana Kastelic, prof., univ. dipl. bibl. 
Tanja Arh, univ. dipl. bibl. 

Predstavitev knjižnice 

Šolska knjižnica se nahaja v pritličju šole in meri 100 m2. Knjižnica hrani okoli 31.000 enot knjižničnega gradiva. Vse gradivo je vidno na COBISS/OPAC-u. Večino gradiva si lahko naši uporabniki izposodijo tudi na dom. 

Knjižnica Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje

V knjižnici lahko prelistate okoli 50 naslovov domačih in tujih naslovov periodike. Uporabnikom je na voljo 58 čitalniških mest in 3 računalniki z dostopom do interneta. Knjižnico sestavlja čitalnica s projektorjem, ki lahko v določenih pogojih postane učilnica ali prostor za skupinsko delo, osrednji prostor z izposojevalnim pultom in manjši prostor za individualno delo. 

Knjižnično gradivo je prosto dostopno in urejeno po sistemu UDK. 

Šolska knjižnica je fizični in digitalni učni prostor šole, kjer so za poučevanje in učenje bistvenega pomena branje, poizvedovanje, raziskovanje, razmišljanje, domišljija in ustvarjalnost.   

Šolska knjižnica je s svojo dejavnostjo sestavni del vzgojno-izobraževalnega sistema, procesa in razvoja vsakega posameznika, tako dijaka kot učitelja. 

Šolska knjižnica sodeluje pri razvoju dijakovih kompetenc na področju branja, informacijske pismenosti in učenja.  Z vsebinami knjižničnega informacijskega znanja pomaga knjižnica dosegati širše zastavljene cilje šole. Temeljne naloge šolske knjižnice: 

  • zagotoviti, širiti, poglabljati znanje dijakov v okviru vsebin učnega načrta in v ta namen oskrbovati dijake in učitelje s knjižnim in neknjižnim gradivom ter drugimi informacijami; 
  • svetovanje pri iskanju, izboru ter vrednotenju gradiva za seminarske naloge; 
  • usposabljati dijake v samostojne uporabnike knjižnic, knjižničnega gradiva in iskanja gradiva po svetovnem spletu, jih informacijsko opismenjevati ter motivirati za vseživljenjsko učenje; 
  • svetovanje pri izbiri kvalitetnega leposlovja ter vzpodbujanje branja. Bibliopedagoške ure 

 V knjižnici izvedemo vsaj dve šolski uri za vse prve letnike, kjer dijake seznanimo s knjižničnim redom, pravili izposoje, postavitvijo gradiva po UDK sistemu, iskanjem literature in virov v šolski knjižnici ter po COBISS-u in po svetovnem spletu. Hkrati dijake v okviru bibliopedagoških ur seznanjamo s pravili za oblikovanje seminarskih nalog in pravili za navajanje virov po standardu ISO (navodila s primeri navajanja virov). 

Najbolje sodelujemo z različnimi oblikami dela pri pouku slovenščine in umetnostne zgodovine, geografije in zgodovine. KIZ izvajamo tudi v sodelovanju s profesorjema informatike. Za uspešno delo šolske knjižnice je ključnega pomena njeno sodelovanje z vodstvom zavoda in učiteljskim zborom oziroma strokovnimi delavci.   


Druge dejavnosti, ki jih knjižnica izvaja, so: 

  • učbeniški sklad, 
  • bralni klub, 
  • literarni dogodek s priznanim književnikom, 
  • razstave, 
  • kvizi. 

Deli:

Skip to content