Šola

 

Knjižnica

Kontaktni podatki

Srednja zdravstvena šola Celje
Knjižnica
Ipavčeva ul. 10
3000 Celje

Telefon : 03/428 69 09 in 03/428 69 31
E-pošta : knjiznica(a)szsce.si ali knjiznica-sscezdr(a)guest.arnes.si

Delovni čas knjižnice

ponedeljek – četrtek: 7.00 – 14.00
petek: od 7.00 – 13. 00

Knjižničarke

Suzana Kastelic, prof., univ. dipl. bibl.
Tanja Arh, univ. dipl. bibl.

Predstavitev knjižnice

Šolska knjižnica se nahaja v pritličju šole in meri 100 m2. Knjižnica hrani okoli 26.000 enot knjižničnega gradiva. Vse gradivo je vidno na COBISS/OPAC-u. Večino gradiva si lahko naši uporabniki izposodijo tudi na dom.

v knjižnici lahko prelistate okoli 50 naslovov domačih in tujih naslovov periodike. Uporabnikom je na voljo 30 čitalniških mest in 3 računalniki z dostopom do interneta. 

Naloge šolske knjižnice

Šolska knjižnica je s svojo dejavnostjo sestavni del vzgojno-izobraževalnega sistema, procesa in razvoja vsakega posameznika, tako dijaka kot učitelja.

Šolska knjižnica sodeluje pri razvoju dijakovih kompetenc na področju branja, informacijske pismenosti in učenja.  Z vsebinami knjižničnega informacijskega znanja pomaga knjižnica dosegati širše zastavljene cilje šole.

Temeljne naloge šolske knjižnice :

  • zagotoviti, širiti, poglabljati znanje dijakov v okviru vsebin učnega načrta in v ta namen oskrbovati dijake in učitelje s knjižnim in neknjižnim gradivom ter drugimi informacijami.
  • svetovanje pri iskanju, izboru ter vrednotenju gradiva za seminarske naloge
  • usposabljati dijake v samostojne uporabnike knjižnic, knjižničnega gradiva in iskanja gradiva po svetovnem spletu, jih informacijsko opismenjevati ter motivirati za vseživljenjsko učenje.
  • svetovanje pri izbiri kvalitetnega leposlovja ter vzpodbujanje branja.

Bibliopedagoške ure

 V knjižnici izvedemo vsaj dve uri za vse prve letnike, kjer dijake seznanimo s knjižničnim redom, pravili izposoje, postavitvijo gradiva po UDK sistemu, iskanjem literature in virov v šolski knjižnici in po COBISS-u ter po svetovnem spletu. Hkrati dijake v okviru bibliopedagoških ur seznanjamo s pravili za oblikovanje seminarskih nalog in pravili za navajanje virov po standardu ISO v teh (navodila s primeri navajanja virov).

Najbolje sodelujemo z različnimi oblikami dela pri pouku slovenščine in umetnostne zgodovine. Uspešno se povezujemo in dopolnjujmo tudi s poukom informatike.

Druge dejavnosti, ki jih knjižnica izvaja

  • učbeniški sklad
  • bralni klub
  • literarni dogodek s priznanim književnikom
  • knjižničarski krožek
  • razstave

Knjižnično gradivo je prosto dostopno in urejeno po sistemu UDK.

Poiščite v naši knjižnici

 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.