Šola

Šolski sklad

Šolski sklad je sklad, v katerem se zbirajo sredstva iz prispevkov in potencialnih drugih donacij. Zbrana sredstva so namenjena nakupu nadstandardne učne tehnologije in leposlovnih knjig, sofinanciranju izdaj Letopisa šole in literarnega glasila Virus, nabavi papirnatih lončkov za vodo, nakupu stekleničk za vodo za dijake 1. letnikov ter občasnim drugim aktivnostim, ki popestrijo šolski vsakdan dijakov in niso financirana iz javnih sredstev. Del denarja se nameni sadni malici, ki je v šoli na voljo vsakemu dijaku, kot nadgradnja šolske prehrane, saj se zavedamo pomena skrbi za zdravje in zdravo prehrano.

Za vodenje šolskega sklada je odgovoren upravni odbor, ki ga imenuje Svet šole in Svet staršev ter skrbi za smiselno in racionalno rabo zbranih sredstev. Višino prispevkov staršev določi upravni odbor v soglasju s Svetom staršev in Svetom šole. Letni prispevek znaša 18 evrov.

Sredstva šolskega sklada našim dijakom vsaj delno omogočajo enake možnosti ter predstavljajo obogatitev šolskega vsakdana, saj si prizadevamo, da se vsi naši dijaki v šoli dobro počutijo in se hkrati vsestransko razvijajo.

Deli:

Skip to content