Šola

 
O šoli:

Statistični podatki

Struktura dijakov

1049 SKUPNO ŠTEVILO DIJAKOV
606 Zdravstvena nega
165 Bolničarjev-negovalcev
65 Zdravstvena nega - PTI
213 Kozmetični tehnik
35 Oddelkov
787 Deklet
262 Fantov
1006 Slovensko državljanstvo
43 Drugo državljanstvo
861 Število vozačev (526 avtobus, 335 vlak)
14 Bivajo v dijaškem domu

A - ZDRAVSTVENA NEGA    

Letnik št.odd. št. dijakov Ženske moški
1. 5 151 115 36
2. 5 153 103 50
3. 5 152 103 49
4. 5 150 100 50
Skupaj 20 606 421 185


Število dijakov v v štiriletnem strokovnem izobraževanju:

Letnik A B C D E SKUPAJ
1 30 30 30 31 30 151
2 30 30 31 32 30 153
3 30 32 31 30 29 152
4 31 28 30 31 30 150

B - ZDRAVSTVENA NEGA – poklicno-tehniško izobraževanje  

Letnik št. odd. št. dijakov ženske moški
1 1 34 24 10
2 1 31 27 4
Skupaj 2 65 51 14

C - BOLNIČAR – NEGOVALEC

Letnik št.odd. št. dijakov ženske moški
1 2 85 61 24
2 2 58 49 9
3 2 50 31 19
Skupaj 6 193 141 52

Število bolničarjev-negovalcev v razredih

Letnik FB GB SKUPAJ
1 28 28 56
2 28 27 55
3 26 24 50

D - KOZMETIČNI TEHNIK

Letnik št.odd. št. dijakov ženske moški
1 2 60 60 0
2 2 63 63 0
3 2 58 56 2
4 1 32 32 0
Skupaj 7 213 211 2

Število kozmetičnih tehnikov v razredih

letnik KT/A KTB SKUPAJ
1 30 30 60
2 32 31 63
3 30 28 58
4 32 / 32

Dijaki po občinah stalnega prebivališča

Občina Število dijakov
Bistrica ob Sotli 4
Bled 1
Braslovče 20
Brežice 1
Celje 184
Dobje 6
Dravograd 1
Dobrna 8
Gornji grad 5
Hrastnik 18
Kamnik 3
Kozje 17
Laško 53
Ljubno 7
Ljubljana 1
Litija 2
Luče 1
Makole 2
Maribor 1
Mozirje 15
Mengeš 1
Mislinja 1
Muta 1
Nazarje 6
Oplotnica 1
Ormož 1
Pivka 1
Podčetrtek 19
Poljčane 1
Polzela 33
Prebold 13
Prevalje 1
Radeče 17
Rečica ob Savinji 8
Rogaška Slatina 41
Rogatec 11
Sevnica 43
Slovenj Gradec 5
Slovenske Konjice 59
Solčava 1
Šentjur pri Celju 87
Šmarje pri Jelšah 45
Šmartno ob Paki 15
Šoštanj 24
Štore 15
Trbovlje 11
Velenje 57
Vitanje 7
Vojnik 32
Vransko 12
Zreče 39
Žalec 78
Tujina 11
Skupaj 1049
 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.