Šola

 
O šoli:

Svet šole

Svet šole sestavljajo:

Člani (delavci šole):

 • Smilja Pevec, predsednica
 • Polona Podlesnik, namestnica predsednice
 • Maja Basle
 • Simona Križanec
 • Nina Lobe Selič

  Člani (starši):

  • Simona Bombek
  • Andreja Obermayer
  • Zdenka Pantović

   Člani – zunanji (predstavniki Vlade):  

   • Majda Smodek
   • Andrej Cimperšek

    Član  - zunanji

    • (predstavnik MOC): Milan Rajtmajer

     Člani (predstavnici dijaške skupnosti):

     • Daša Mikša Pušnik
     • Katja Šipek

     Naloge sveta šole so naslednje:

     • sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in informiranje nadstandardnih storitev,
     • sprejema program za delitev presežkov prihodkov,
     • sprejema finančni načrt in zaključni račun,
     • sprejema letni delovni načrt in poročilo o delu,
     • sprejema splošne akte šole,
     • imenuje komisije v skladu z zakonodajo,
     • odloča o pritožbah dijakov, staršev ali delavcev šole,
     • opravlja še druge naloge določene z zakonom in aktom o ustanovitvi,
     • razpisuje in vodi postopek razpisa za ravnatelja šole.

     Začetek mandata Sveta šole:  27. 9. 2012.

      
      

     Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
     Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

     Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.