Šola

 
Svetovalno delo:

Vpis v prvi letnik

Vpis v šolsko leto 2021/22

Devetošolce obveščamo, da je stanje prijav na programih, ki jih izvajamo na naši šoli, na dan 22. 4. 2021 naslednje:

 PROGRAM

ŠTEVILO RAZPISANIH MEST

ŠTEVILO PRIJAV

ZDRAVSTVENA NEGA

140

157

KOZMETIČNI TEHNIK

56

64

BOLNIČAR-NEGOVALEC

52

57

Stanje prijav v programu ZDRAVSTVENA NEGA – PTI, na dan 17. 5. 2021: 

 PROGRAM

ŠTEVILO RAZPISANIH MEST

ŠTEVILO PRIJAV

ZDRAVSTVENA NEGA - PTI

28

38

Prenos prijave  v programu ZN – PTI je mogoč do 7. 6. 2021. 

Postopek prenosa prijav je zaradi ukrepov letošnje leto poenostavljen, tako da lahko vse uredite elektronsko, in sicer:

1. Izpolnite obrazec, ki ga najdete na povezavi spodaj:

Obrazec-izjava-za-prenos-prijavnice.pdf (gov.si)

2. Obrazec skenirajte ali fotografirajte.

3. Sken oz. fotografijo obrazca pošljite na e-poštni naslov svetovalna(a)szksc.si.

Več o stanju prijav po ostalih slovenskih srednjih šolah lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Za vse dodatne informacije  smo vam na voljo na telefonskih številkah 03/428 69 44, 03/428 69 06 in 03/428 69 33 in elektronskem naslovu svetovalna(a)szksc.si.

 

Za šolsko leto 2021/22 smo na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje razpisali:

Program

Število razpisanih mest

4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja Opens internal link in current windowZDRAVSTVENA NEGA

poklic tehnik zdravstvene nege in tehnica zdravstvene nege

140

3-letni program srednjega poklicnega izobraževanja Opens internal link in current windowBOLNIČAR-NEGOVALEC

poklic bolničarka-negovalka in bolničar-negovalec

52

4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja Opens internal link in current windowKOZMETIČNI TEHNIK

poklic kozmetična tehnica in kozmetični tehnik

56

2–letni program poklicno – tehniškega izobraževanja (PTI) Opens internal link in current windowZDRAVSTVENA NEGA

poklic tehnik zdravstvene nege in tehnica zdravstvene nege

28

 

Vsi dijaki programov ZN, BN in PTI morajo imeti ob vpisu opravljena vsa obvezna cepljenja v skladu s programom cepljenja, zaradi opravljanja praktičnega izobraževanja v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah (Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE). 

V šolskem letu 2021/22 razpisujemo v programu zdravstvena nega pet oddelkov od tega en športni oddelek. V času oddaje prijave kandidati ne potrebujete oddajati dokumentacije iz katere so razvidni vaši športni rezultati. Na prijavnico, ki jo oddate na šolo pripišite le, da se zanimate za vpis v športni oddelek. O oddaji potrebne dokumentacije boste kandidati, ki boste v program zdravstvena nega sprejeti, obveščeni naknadno in jo boste oddali pri vpisu v program.

Za dijake v športnem oddelku se oblikuje osebni izobraževalni načrt na podlagi Pravilnika o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur. l. RS, št. 30/2018), ki določa:

1. pravice in obveznosti dijaka in šole,
2. obdobje obvezne prisotnosti pri pouku,
3. način in roki za ocenjevanje znanja dijaka in izpolnjevanja drugih obveznosti,
4. obdobje prilagoditve šolskih obveznosti,
5. razlogi za mirovanje oziroma prenehanje prilagoditev šolskih obveznosti,
6. druge zadeve, ki bi prispevale k dijakovemu boljšemu učnemu uspehu.

Med šolskim letom se vsebina osebnega izobraževalnega načrta iz utemeljenih razlogov lahko spremeni.

Rokovnik Srednje zdravstvene šole Celje za izvedbo vpisa za šolsko leto 2021/22

Prijavljanje za vpis v 1. letnik

do 2. 4. 2021

Javna objava stanja prijav

8. 4. 2021

Prenosi prijav za vpis

do 22. 4. 2021

Objava stanja prijav po prenosnem roku

23. 4. 2021

Prijavljanje za vpis neuspešnih dijakov 1. letnika, ki se želijo preusmeriti, in učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini

do 25. 5. 2021

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

do 27. 5. 2021

Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka

16. 6. - 21. 6. 2021

Seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv (na šoli)

do 21. 6. 2021

Prijava neizbranih v 1. krogu za 2. krog izbirnega postopka

do 24. 6. 2021

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

do 29. 6. 2021

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

do 30. 6. 2021


Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik PTI za šolsko leto 2021/22

Prijavljanje za vpis v 1. letnik

do 17. 5. 2021

Javna objava stanja prijav

21. 5. 2021

Prenosi prijav za vpis

do 7. 6. 2021

Objava stanja prijav po prenosnem roku

8. 6. 2021

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa

do 22. 6. 2021

Vpis (sprejeti in nesprejeti ste obveščeni po pošti)

do 1. 7. 2021

 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.