Šola

 
Svetovalno delo:

Vpis v prvi letnik

 Za šolsko leto 2022/23 smo na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje razpisali:

Program

Število razpisanih mest

4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja Opens internal link in current windowZDRAVSTVENA NEGA

poklic tehnik zdravstvene nege in tehnica zdravstvene nege

140

3-letni program srednjega poklicnega izobraževanja Opens internal link in current windowBOLNIČAR-NEGOVALEC

poklic bolničarka-negovalka in bolničar-negovalec

52

4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja Opens internal link in current windowKOZMETIČNI TEHNIK

poklic kozmetična tehnica in kozmetični tehnik

84

2–letni program poklicno – tehniškega izobraževanja (PTI) Opens internal link in current windowZDRAVSTVENA NEGA

poklic tehnik zdravstvene nege in tehnica zdravstvene nege

28

 

Vsi dijaki programov ZN, BN in PTI morajo imeti ob vpisu opravljena vsa obvezna cepljenja v skladu s programom cepljenja, zaradi opravljanja praktičnega izobraževanja v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah (Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE). 

V šolskem letu 2021/22 razpisujemo v programu zdravstvena nega pet oddelkov od tega en športni oddelek. V času oddaje prijave kandidati ne potrebujete oddajati dokumentacije iz katere so razvidni vaši športni rezultati. Na prijavnico, ki jo oddate na šolo pripišite le, da se zanimate za vpis v športni oddelek. O oddaji potrebne dokumentacije boste kandidati, ki boste v program zdravstvena nega sprejeti, obveščeni naknadno in jo boste oddali pri vpisu v program.

Za dijake v športnem oddelku se oblikuje osebni izobraževalni načrt na podlagi Pravilnika o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur. l. RS, št. 30/2018), ki določa:

1. pravice in obveznosti dijaka in šole,
2. obdobje obvezne prisotnosti pri pouku,
3. način in roki za ocenjevanje znanja dijaka in izpolnjevanja drugih obveznosti,
4. obdobje prilagoditve šolskih obveznosti,
5. razlogi za mirovanje oziroma prenehanje prilagoditev šolskih obveznosti,
6. druge zadeve, ki bi prispevale k dijakovemu boljšemu učnemu uspehu.

Med šolskim letom se vsebina osebnega izobraževalnega načrta iz utemeljenih razlogov lahko spremeni.

Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa za šolsko leto 2022/23 

Prijavljanje za vpis v 1. letnik 

do 4. 4. 2022 

Javna objava stanja prijav 

8. 4. 2022 

Prenosi prijav za vpis 

do 25. 4. 2022 

Objava stanja prijav po prenosnem roku 

26. 4. 2022 

Prijavljanje za vpis neuspešnih dijakov 1. letnika, ki se želijo preusmeriti, in učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini 

do 20. 5. 2022 

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa 

do 27. 5. 2022 

Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka  

16. 6. - 21. 6. 2022 

Seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv (na šoli) 

do 21. 6. 2022 

Prijava neizbranih v 1. krogu za 2. krog izbirnega postopka  

do 24. 6. 2022 

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka  

do 30. 6. 2022 

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka 

do 1. 7. 2022 

Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik PTI za šolsko leto 2022/23

Prijavljanje za vpis v 1. letnik 

do 17. 5. 2022 

Javna objava stanja prijav 

20. 5. 2022 

Prenosi prijav za vpis 

do 6. 6. 2022 

Objava stanja prijav po prenosnem roku 

7. 6. 2022 

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa 

do 24. 6. 2022 

Vpis (sprejeti in nesprejeti ste obveščeni po pošti) 

do 1. 7. 2022 

 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.