Vpis

Vpis dijaki

Devetošolce obveščamo, da je stanje prijav na programih, ki jih izvajamo na naši šoli, na dan 16. 5. 2023 naslednje: 

 PROGRAM ŠTEVILO RAZPISANIH MEST ŠTEVILO PRIJAV 
ZDRAVSTVENA NEGA 140 148 
KOZMETIČNI TEHNIK 56 63 
BOLNIČAR-NEGOVALEC 52 61 

Prijavljeni kandidati boste vsa obvestila o omejitvah in vpisu v naše programe prejeli do konca meseca maja po pošti. 

Stanje prijav v programu ZDRAVSTVENA NEGA – PTI, na dan 12. 5. in 1. 6. 2023: 

 PROGRAM ŠTEVILO RAZPISANIH MEST ŠTEVILO PRIJAV 
ZDRAVSTVENA NEGA -PTI 28 27 

Več

Za šolsko leto 2023/24 smo na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje razpisali:

ProgramŠtevilo razpisanih mest
4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja ZDRAVSTVENA NEGA
poklic tehnik zdravstvene nege in tehnica zdravstvene nege
140
3-letni program srednjega poklicnega izobraževanja BOLNIČAR-NEGOVALEC
poklic bolničarka-negovalka in bolničar-negovalec
52
4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja KOZMETIČNI TEHNIK
poklic kozmetična tehnica in kozmetični tehnik
56
2–letni program poklicno – tehniškega izobraževanja (PTI) ZDRAVSTVENA NEGA
poklic tehnik zdravstvene nege in tehnica zdravstvene nege
28

Vsi dijaki programov ZN, BN in PTI morajo imeti ob vpisu opravljena vsa obvezna cepljenja v skladu s programom cepljenja, zaradi opravljanja praktičnega izobraževanja v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah (Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE). 

V šolskem letu 2023/24 razpisujemo v programu zdravstvena nega pet oddelkov od tega en športni oddelek. V času oddaje prijave kandidati ne potrebujete oddajati dokumentacije iz katere so razvidni vaši športni rezultati. Na prijavnico, ki jo oddate na šolo pripišite le, da se zanimate za vpis v športni oddelek. O oddaji potrebne dokumentacije boste kandidati, ki boste v program zdravstvena nega sprejeti, obveščeni naknadno in jo boste oddali pri vpisu v program.

Za dijake v športnem oddelku se oblikuje osebni izobraževalni načrt na podlagi Pravilnika o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur. l. RS, št. 30/2018), ki določa:

1. pravice in obveznosti dijaka in šole,
2. obdobje obvezne prisotnosti pri pouku,
3. način in roki za ocenjevanje znanja dijaka in izpolnjevanja drugih obveznosti,
4. obdobje prilagoditve šolskih obveznosti,
5. razlogi za mirovanje oziroma prenehanje prilagoditev šolskih obveznosti,
6. druge zadeve, ki bi prispevale k dijakovemu boljšemu učnemu uspehu.

Med šolskim letom se vsebina osebnega izobraževalnega načrta iz utemeljenih razlogov lahko spremeni.

Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa za šolsko leto 2023/24 

Prijavljanje za vpis v 1. letnik do 3. 4. 2023 
Javna objava stanja prijav 7. 4. 2023 
Prenosi prijav za vpis do 24. 4. 2023 
Objava stanja prijav po prenosnem roku 24. 4. 2023 
Prijavljanje za vpis neuspešnih dijakov 1. letnika, ki se želijo preusmeriti, in učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini do 16. 5. 2023 
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa do 24. 5. 2023
Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka  16. 6. – 21. 6. 2023 
Seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv (na šoli) do 21. 6. 2023 
Prijava neizbranih v 1. krogu za 2. krog izbirnega postopka  do 23. 6. 2023 
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka  do 29. 6. 2023
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka do 30. 6. 2023 

Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik PTI za šolsko leto 2023/24

Prijavljanje za vpis v 1. letnik do 12. 5. 2023 
Javna objava stanja prijav 17. 5. 2023 
Prenosi prijav za vpis do 1. 6. 2023 
Objava stanja prijav po prenosnem roku 2. 6. 2023 
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa do 20. 6. 2023 
Vpis (sprejeti in nesprejeti ste obveščeni po pošti) do 3. 7. 2023 
Spodnje meje

Deli:

Skip to content