Vpis

VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

V šolskem letu 2024/25 bomo v okviru izobraževanja odraslih vpisovali v naslednje izobraževalne programe:

Pogoji za vpis: uspešno zaključena osnovna šola in starost 16 let. Pogoj za vpis v program Zdravstvena nega PTI je zaključen program bolničar-negovalec.

Vpis bo potekal od 23. 8. 2024 do 13. 9. 2024 oziroma do zapolnitve prostih mest.

V primeru prostih mest bomo izvedli še drugi krog vpisa, ki bo potekal od 20. 9. 2023 do 15. 10. 2024 oziroma do zapolnitve prostih mest.

Dokumentacijo za prijavo prinesete osebno v času uradnih ur pisarne za izobraževanje odraslih oziroma po dogovoru:

  • sreda od 13.00 – 16.00
  • petek od 12.00 – 14.00

Kljub uradnim uram prosimo za predhodno najavo:

Kontaktna oseba:
mag. Jana Bervar (03 428 69 10 ali jana.bervar@szksc.si)

Potrebna dokumentacija:

  1. Prošnja z življenjepisom – z naslovom in telefonsko številko OBVEZNO
  2. Fotokopija rojstnega oziroma poročnega lista OBVEZNO
  3. Potrdilo o cepljenju po cepilnem programu in cepljenju proti hepatitisu B: samo za programe BN, ZN, PTI (dokazilo o cepljenju proti hepatitisu B lahko predložite tudi naknadno, po vpisu)
  4. Fotokopije vseh spričeval o doseženi izobrazbi in originalne listine za vpogled (predložite vsa spričevala po letnikih, oziroma vseh dokazila za priznavanje predhodno pridobljenega znanja) OBVEZNO
  5. Potrdilo o zaposlitvi (če ste zaposleni da področju, na katerem se želite šolati) ali potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje (brezposelni)
  6. Dokazilo o državljanstvu (praviloma je navedeno na rojstnem listu). OBVEZNO

Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali.

Šolnina za posamezen program je odvisna od predhodno pridobljene izobrazbe (priznane izpite odštejemo), zato jo določimo za vsakega posameznika posebej – ob predložitvi dokazil o predhodno pridobljeni izobrazbi.

Šolnino poravnajo kandidati za vsak letnik posebej. Prvi obrok – vpisnina – znaša 200 EUR, preostali znesek pa se razdeli na več obrokov.

V torek, 17. 9. 2024, ob 15.00, bo uvodni sestanek, kjer bomo kandidate natančno seznanili s načinom in potekom izobraževanja. Prvi izpit bo možno opravljati oktobra 2024.

Informativni dan bo v četrtek, 29. 8. 2024, ob 15.00, v prostorih Srednje zdravstvene in kozmetične šole  Celje.  

Dodatne informacije:

telefon: 03 428 69 10
elektronska pošta: jana.bervar@szksc.si

Izobraževanje na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje poteka po konzultacijsko – izpitnem sistemu (individualni organizacijski model). Predavanj ni. Udeleženci imajo stik s profesorji na uvodnih predstavitvah posameznih predmetov ter individualnih govorilnih urah in konzultacijah, ki so določene za celo leto vnaprej. Poudarek je na praktičnem pouku.

Deli:

Skip to content