Aktualno

Praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD)

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU (PUD) v programu ZDRAVSTVENA NEGA, ZDRAVSTVENA NEGA-PTI in BOLNIČAR-NEGOVALEC

Praktično usposabljanje z delom (PUD) je pomemben sestavni in obvezni del v izobraževalnih programih ZN, PTI in BN. Poleg znanj, veščin in spretnosti, ki jih dijaki pridobijo v šoli, ima PUD pomembno vlogo pri:

  • socializaciji v delovnem okolju,
  • pridobivanju praktičnih izkušenj ter povezovanju izobraževanja in dela,
  • spoznavanju dinamike realnega delovnega procesa,
  • učenju sodelovanja in timskega dela ter komunikacije,
  • nadgrajevanju v šoli pridobljenega znanja ter prenosu v neposredno prakso v delovnem okolju.

Izvaja se pri delodajalcih v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah ter zdraviliščih s katerimi imamo sklenjene kolektivne učne pogodbe. Pred pričetkom PUD-a morajo imeti dijaki opravljena vsa obvezna cepljenja v predšolskem in šolskem obdobju v skladu s predpisanim Programom cepljenja.  

Pred pričetkom PUD-a dijaki dobijo natančna navodila. Pogoj za opravljen PUD so vse predpisane ure, oddan delovni zvezek in poročilo mentorja. V primeru odsotnosti se mora dijak glede nadomeščanja dogovoriti z mentorjem PUD-a v ustanovi. V primeru daljše odsotnosti (več kot tri dni) dijak kontaktira šolsko organizatorico PUD-a.

PUD je v kliničnem okolju organiziran glede na trenutno epidemiološko sliko in stanje v ustanovah. V kliničnem okolju morajo dijaki upoštevati higienska in splošna navodila za preprečevanje širjenja okužb in okužb SARS-Cov-2. Pred vstopom v ustanovo morajo dijaki skladno z navodili izpolnjevati PCT pogoj.

PREDVIDENI TERMINI ZA OPRAVLJANJE PUD-A V ŠOL. LETU 2022/23 
(možne so spremembe glede na epidemiološko sliko) 

ZDRAVSTVENA NEGA 

4. B                  6. 9. 2021–2. 10. 20214 tedni/152 ur   
4. D in 4. E     4. 10. 2021–6. 11. 2021     4 tedni/152 ur   
4. A in 4. C    8. 11. 2021–4. 12. 20214 tedni/152 ur   
3. A                 3. 1. 2022–29. 1. 2024 tedni/152 ur   
3. B in 3. D31. 1. 2022–26. 2. 20224 tedni/152 ur   
3. C in 3. E      7. 3. 2022–2. 4. 2022    4 tedni/152 ur   
2. PTI  6. 12. 2022–18. 12. 2022  2 tedna/76 ur  

BOLNIČAR/NEGOVALEC 

3. FB                  1. 9. 202–8. 1. 2022       17 tednov/646 ur  
3. GB                 10. 1. 2022–20. 5. 2022  17 tednov/646 ur  
2. FB in 2. GB   3. 5. 2022–18. 6. 2022    7 tednov/266 ur  

Polona Podlesnik

ORGANIZATORICA PUD-apolona.podlesnik@szksc.si

Deli:

Skip to content