Programi

Kozmetični tehnik (4)

Poklic: kozmetični tehnik, kozmetična tehnica

Izobraževanje traja štiri leta. Pogoj za vključitev je uspešno končana osnovna šola. Dijaki se v času izobraževanja navajajo na sistematično, strokovno utemeljeno delo ter pridobijo strokovno–teoretično znanje in praktične spretnosti, potrebne za samostojno opravljanje dela v kozmetični stroki.

Program je bil prenovljen v šolskem letu 2006/07 skladno z novimi izhodišči, pri čemer se različne vsebine integrirajo v smiselne module, poudarek pa je tudi na izobraževanju v delovnem procesu. Program je vrednoten s kreditnimi točkami. Zagotavlja razvoj poklicnih in splošnih kompetenc, ki vodijo do celostne usposobljenosti posameznika.

Program kozmetični tehnik se zaključi s poklicno maturo, ki obsega naslednje predmete:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • pisni in ustni izpit iz kozmetike
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
  • storitev in zagovor

Vas zanima, kako je pri praktičnem pouku? Pokličite:

Predmetnik

OznakaProgramske enoteObvezno / izbirnoSkupno št. urŠt. kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1SlovenščinaObvezno21312
P2Tuji jezikObvezno21312
P3MatematikaObvezno1649
P4UmetnostObvezno332
P5DružboslovjeObvezno1326
P6NaravoslovjeObvezno1326
P7Športna vzgojaObvezno1647
Skupaj A105154
B – Strokovni moduli
M1Nega in oskrbaObvezno68232
M2Varovanje zdravja in okoljaObvezno1368
M3Etika in komunikacijaObvezno1368
M4GospodinjstvoIzbirno1024
M5Prehrana in dietetikaIzbirno1024
M6MasažaIzbirno1024
M7PedikuraIzbirno1024
Skupaj B105652
Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli
 Praktični pouk62425
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
 Praktično usposabljanje z delom91227
D – Interesne dejavnosti
 Interesne dejavnosti1606
E – Odprti kurikulum
 Odprti kurikulum59030
 
Skupaj pouka (A+B+E)2697136
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)153661
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)2857142
Skupaj (A+B+Č+D+E)3769178
Zaključni izpit (izdelek oz. storitev in zagovor) 2
Skupaj kreditnih točk 180
 
Število tednov izobraževanja v šoli82
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom24
Število tednov interesnih dejavnosti5
Skupno število tednov izobraževanja111

Deli:

Skip to content