Programi

Tehnik laboratorijske biomedicine (4) 

Srednje strokovno izobraževanje: Tehnik laboratorijske biomedicine

Pogoji za vpis: Zaključena osnovnošolska obveznost.

Praktični pouk: Približno 450 ur praktičnega pouka, ki bo potekal v šolskem laboratoriju in pri zunanjih izvajalcih.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu: Se opravlja v 3. in 4. letniku programa.

Zaključek izobraževanja: Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki jo kandidati opravljajo iz štirih predmetov: slovenščine, laboratorijske biomedicine, matematike oziroma tujega jezika in storitve z zagovorom.

  1. l 2. l. 3. l. 4. l. 
SLOVENŠČINA SLO 
TUJ JEZIK TJZ 
MATEMATIKA MAT 
UMETNOST UME       
ZGODOVINA ZGO     
GEOGRAFIJA GEO       
PSIHOLOGIJA PSI       
FIZIKA FIZ     
KEMIJA KEM     
BIOLOGIJA BIO       
VAROVANJE ZDRAVJA VZ         
VAROVANJE ZDRAVJA VZ       
ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA AF    x     
FIZKALNO-KEMIJSKE LABORATORIJSKE METODE FMK         
Teoretični del     
Praktični del       
LABORATORIJSKE TEHNIKE V PATOLOGIJI LTP         
Teoretični del         
Praktični del         
ZAKONODAJA, ETIKA IN KOMUNIKACIJA ZEK       
LABORATORIJSKA HEMATOLOGIJA IN TRANSFUZIOLOGIJA LTH         
Teoretični del     
Praktični del     
MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA MMB         
Teoretični del     
Praktični del     
MEDICINSKA BIOKEMIJA           
Teoretični del     
Praktični del     
ODPRTI KURIKUL           
INFORMATIKA V LABORATORIJSKI BIOMEDICINI ILB       
INSTRUMENTALNE METODE V ANALIZNI KEMIJI IMK         
Teoretični del       
Praktični del       
PRVA POMOČ PP       
JEZIK STROKE JST     
ANG/MAT PRIPRAVE NA PM APM/MPM       
TEMELJNA STROKOVNA ZNANJA TSZ       
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE PRI DELODAJALCU PUD     

Deli:

Skip to content