Programi

Zdravstvena nega (3+2)

Poklic: poklic tehnik/tehnica zdravstvene nege

Program traja dve leti.

Vsebinsko ima enake cilje kot štiriletni strokovni program, saj si dijaki po zaključku šolanja pridobijo poklic srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik oziroma srednjo strokovno izobrazbo.

Vsi dijaki programov ZN, BN in PTI morajo imeti ob vpisu opravljena vsa obvezna cepljenja v skladu s programom cepljenja, zaradi opravljanja praktičnega izobraževanja v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah (Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE).

Pogoj za vključitev v program je uspešno opravljen triletni poklicni program bolničar-negovalec.

Program zdravstvena nega (PTI) se zaključi s poklicno maturo, ki obsega naslednje predmete:

  • slovenščina (pisni in ustni del)
  • zdravstvena nega (pisni in ustni del)
  • matematika ali tuji jezik (pisni in ustni del)
  • storitev z zagovorom

Predmetnik PTI

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM  

1.1. Ime izobraževalnega programa: ZDRAVSTVENA NEGA 

1.2. Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege 

Ime predmeta1. letnik2. letnik
SLOVENŠČINASLOxx
TUJ JEZIKTJZxx
MATEMATIKAMATxx
UMETNOSTUMEx 
ZGODOVINAZGO x
GEOGRAFIJAGEOx 
PSIHOLOGIJAPSI x
FIZIKAFIZ x
KEMIJAKEMx 
BIOLOGIJABIOx 
ZDRAVSTVENA NEGA IN NUJNA MEDICINSKA POMOČZNE  
ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI IN INTERVENCIJE ZDRAVSTVENE NEGE T+PŽAIx 
DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKI POSTOPKI IN POSEGIDTP  
PRVA POMOČ IN NUJNA MEDICINSKA POMOČNPP x
ZN NA SPECIALNIH PODROČJIH IN DOLGOTRAJNA OSKRBA   
ZDRAVSTVENA NEGA  PACIENTA S KIRURŠIKI OBOLENJIZNK x
ZN PACIENTA IN STAROSTNIKA Z INTERN. IN ONKOL. OBOLENJI T+PZNIO x
ZDRAVSTVENA NEGA V GINEKOLOGIJI IN PORODNIŠTVUZNGP x
ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJAZND x
ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA Z INFEKCIJSKIMI OBOLENJIZNIF x
DOLGOTRAJNA OSKRBADSx 
ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKAZNO  
ZN ZDRAVEGA OTROKANZOx 
ZN BOLNEGA OTROKANBO x
ANATOMIJA, FIZIOLOGIJA IN MIKROBIOLOGIJAAFM  
ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJAANFx 
HUMANA GENETIKAHGx 
IZBIRNI MODUL   
ZDRAVSTVENA NEGA IN SOCIALNA OSKRBA V DOMAČEM OKOLJUZDS x
ODPRTI KURIKUL   
INFROMATIKA V ZDRAVSTVUINFx 
ZDRAVSTVENA TERMINOLOGIJAZTM x
JEZIK STROKEJSTx 
ANG/MAT PRIPRAVEPM x
VAROVANJE ZDRAVJAVZ  
TEHNIKE SPROŠČANJATSx 
PREVENTIVA V ZDRAVSTVENI NEGIPRZNx 
Praktično usposabljanje z delomPUD x
Interesne dejavnostiINDx 
Predmetnik PTI

Deli: