Uspeh poklicne mature na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje

04. julija 2024

Na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje, kjer izobražujemo dijake v programih zdravstvena nega, kozmetični tehnik in poklicno-tehniškega izobraževanja, je v četrtek potekala svečana podelitev spričeval poklicne mature.

K spomladanskem izpitnem roku poklicne mature 2024 je pristopilo 196 dijakov iz vseh programov. Uspešnih je bilo 192, kar je 98 %.

K poklicni maturi je pristopilo tudi 21 udeležencev izobraževanja odraslih, 17 kandidatov je bilo uspešnih, kar je 81 %.

Izjemen učni uspeh oz. spričevalo s pohvalo je prejelo 5 zlatih maturantov. Eva Goter, Aljoša Pečnik, Špela Potočnik, Lana Krajnc in Nikolina Burica so dosegli 22 točk. Vseh 23 točk sta dosegli Neža Debelak in Neža Flis (diamantni maturantki).

Ravnateljica Katja Pogelšek Žilavec je nekaterim dijakom podelila tudi posebno priznanje ravnateljice za izjemen doprinos šoli.

Letošnja slavnostna podelitev spričeval je bila nekaj posebnega. Vsak dijak programa zdravstvena nega je poleg spričevala prejel še jubilejno značko ob 100-letnici poklicnega izobraževanja medicinskih sester v Sloveniji. Značka, ki so jo medicinske sestre včasih ponosno nosile pripeto na vidnem mestu delovne obleke, je ponazarjala avtoriteto, specifično znanje in veščine za opravljanje poklica. Na zbornici zdravstvene nege in babiške nege Slovenije – na zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije so še dodali, da naj bo značka popotnica pri njihovi profesionalni skrbi za človeka. Značko jim je podelila predsednica strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje, gospa Tomislava Kordiš.

Tajnica poklicne mature Andreja Čeperlin in pomočnice tajnice Urška Lorenčak, Maja Basle in Mateja Strmšek so uredili vse potrebno za poklicno maturo.

Svečano prireditev je vodila profesorica Petra Mrzdovnik. Za glasbene točke je poskrbel profesor Danijel Berden. Nastopili so: dijakinje Kaja Gojzdnik, Julija Tominšek, Ana Korenjak, Urška Korenjak, Daša Slivnikar, bivši dijak Gašper Zupanc in profesor Danijel Berden.

Zapisala: Petra Mrzdovnik, prof.

Foto: arhiv SZKŠCe

Deli:

Tečaji

Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka

Prijavite se lahko z elektronsko prijavnico na naši internetni strani.

Lokacija

Nahajamo se na Ipavčevi ulici 10 v neposredni

bližini Splošne bolnišnice Celje. 

Skip to content