Programi

Praktično izobraževanje

V prenovljenih programih srednjega strokovnega in srednjega poklicnega izobraževanja (kozmetični tehnik, bolničar-negovalec in zdravstvena nega – PTI) je sestavni del predmetnika Praktično usposabljanje z delom – PUD.

Trajanje Praktičnega usposabljanja pri delodajalcu po programih:

bolničar-negovalec:2. letnik: 4 tedni
3. letnik: 8 tednov
zdravstvena nega:3. letnik: 2 tedna
4. letnik: 2 tedna
ZN – PTI:2. letnik: 2 tedna
kozmetični tehnik:2. letnik: 1 teden
3. letnik: 3 tedne
4. letnik: 2 tedna

Šola z izvajalcem PUD-a sklene pogodbo o sodelovanju. Udeleženci PUD-a so v času izvajanja PUD-a zavarovani. Zavarovanje uredi šola.

Deli: