Aktivnosti

Teden vseživljenskega učenja – TVU

Koordinatorica: Danica Artnak

Oblikovanje samopodobe je proces, ki traja. Mladostnik si jo oblikuje doma, v šoli in ob vrstniku. V projektu Pozitiven odnos do življenja želimo ponuditi več aktivnosti, ki lahko posamezniku pomagajo oblikovati odnos do sebe in drugih.

Teden vseživljenjskega učenja

Temi sta Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti ter Mednarodno leto biotske raznovrstnosti. Dotaknili se bomo priznavanja, spoštovanja pravic posameznika.

To sem jaz

V sodelovanju z Zdravo šolo ponudimo dijakom različne aktivnosti. Poudarek je na tem, kako poskrbimo za telesno in duševno zdravje.

Mladinske delavnice

Te izvajamo v okviru prostih izbirnih vsebin. Skupaj z dijaki bomo oblikovali lastni svet vrednot med današnjo mladino.

Razredne ure

So čas, ko dijakom krepimo odnos do življenja, šole in to v pozitivnem pogledu.

Prireditve v TVU

Odražajo pomen in vlogo vseživljenjskega učenja v našem okolju. Naj dokazuje, da je učenje nepogrešljivo in hkrati radostno, zabavno, da ljudi povezuje in jih bogati.

Deli:

Skip to content