Programi

Nacionalna poklicna kvalifikacija Vizažist/vizažistka

POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO 

Najmanj izobrazba na ravni SOK 4 katerekoli smeri.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

A. Ustno preverjanje in praktično preverjanje z zagovorom ali
B. praktično preverjanje z zagovorom.

Vpisna dokumentacija (originali in kopije)

· Spričevalo
· Europass življenjepis.
· Izpisek iz matičnega registra o rojstvu.
· Potrdila o neformalnih oblikah izobraževanja (tečaji, seminarji, strokovna izobraževanja).

Preverjanje in potrjevanje NPK:

– izvajalec razpiše datum preverjanja in potrjevanja NPK in ga objavi na spletni strani nacionalnega informacijskega središča.
– kandidate izvajalec pisno obvešča.
– komisija preverja in ocenjuje znanja, ki so določena s katalogom strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajamo tudi tečaj Vizažist/vizažistka.

Deli:

Skip to content