Programi

Bolničar – negovalec (3)

Srednje poklicno izobraževanje: Bolničar-negovalec BN

Pogoji za vpis: Zaključena osnovnošolska obveznost.

Praktični pouk: 200 ur za 1. in 2. letnik ter 200 ur za 3. letnik programa. Praktični pouk je v celoti voden in poteka v dopoldanskem času v Domu ob Savinji Celje.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu: Se opravlja v 2. in 3. letniku programa.

Zaključek izobraževanja: Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki ga kandidati opravljajo iz dveh predmetov: slovenščine ter storitve z zagovorom.

Predmetnik

Letnik1.2.3.
 SLOVENŠČINASLOxxx
 TUJ JEZIKTJZxxx
 MATEMATIKAMATxxx
 UMETNOSTUMEx  
 NARAVOSLOVJENARxx 
 DRUŽBOSLOVJEDRUxx 
NEGA IN OSKRBA NOS   
 Toretični del xxx
 Praktični del xxx
VAROVANJE ZDRAVJA IN OKOLJA VZO   
 HIGIENAHIG x 
 ZDRAVSTVENA VZGOJAZVZx  
 ZDRAVA PREHRANAZPR x 
 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELUVZD x 
ETIKA IN KOMUNIKACIJA EIK   
 KOMUNIKACIJAKOMx  
 POKLICNA ETIKAPET x 
 ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVOZVSx  
 PODJETNIŠTVO (podjetništvo + IKT)POD x 
GOSPODINJSTVO-IZBIRNI MODUL GOSx  
ODPRTI KURIKUL     
 OSNOVE ANATOMIJE IN FIZIOLOGIJEOAFx  
 POMOČ IN OSKRBA (praktični pouk)PISx  
 PRAKTIČNI POUK V ŠOLIPRA   
 OSNOVE NEGOVALNIH INTERVENCIJ (T+P)ONI  x
 PREHRANA STAROSTNIKAPRS x 
 NEGA NOG STAROSTNIKANNS  x
 MOTNJE DUŠEVNEGA ZDRAVJAMDZ x 
 NEGA IN POMOČ NA DOMUNPD  x
STAROSTNIK IN SPROSTITEV SIS   
 UMETNOST ZA SPROSTITEVUZSx  
 DRUŽBENI POGOVORIDRPx  
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE PRI DELODAJ.   xx
Interesne dejavnosti   x 

Z  “x” so označeni izpiti, ki jih je potrebno opraviti v posameznem letniku.

Deli:

Skip to content