Šola

Svet staršev

Člani so predstavniki staršev iz vsakega razreda, izvolijo jih starši na prvem roditeljskem sestanku. Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja. Letos se bomo sestali predvidoma trikrat, drugi sestanek bo ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja. Koordinatorica sveta staršev je Alenka Botolin.  Obravnavali bomo: 

  • letni delovni načrt šole, 
  • letno poročilo, 
  • učne in vzgojne probleme, 
  • presojal bo vzgojno izobraževalno delo, 
  • pomagal bo z nasveti. 


Svet staršev

Deli:

Skip to content