Vpis

Vpis dijaki

Vpis v šolsko leto 2024/25 

Devetošolce obveščamo, da je stanje prijav na programih, ki jih izvajamo na naši šoli, na dan 16. 5. 2024 naslednje: 

 PROGRAM ŠTEVILO RAZPISANIH MEST ŠTEVILO PRIJAV 
ZDRAVSTVENA NEGA 140 141 
KOZMETIČNI TEHNIK 56 65 
BOLNIČAR-NEGOVALEC 52 53 

Prijavljeni kandidati boste vsa obvestila o omejitvah in vpisu v naše programe prejeli do konca meseca maja po pošti. 

Stanje prijav v programu ZDRAVSTVENA NEGA – PTI, na dan 13. 5. 2024: 

 PROGRAM ŠTEVILO RAZPISANIH MEST ŠTEVILO PRIJAV 
ZDRAVSTVENA NEGA -PTI 28 39 

PRENOS PRIJAVE ZN-PTI 

Do 3. 6. 2024 do 15. ure lahko devetošolke in devetošolci neomejeno prenašajo prijave v vse programe, tudi v tiste, kjer je število prijav večje od števila razpisanih mest. Vašo prijavnico bomo iz naše šole poslali na šolo, kamor želite prenesti prijavo. Svetujemo vam, da se o smiselnosti prenosa prijave na drugo šolo pogovorite z nami, pokličete nas lahko vsak dan med 11.00 in 13.00, na telefonske številke 03/428 69 06, 03/428 69 34, 03/428 69 44, 03/428 69 14 in 03/428 69 33. 

Postopek prenosa prijav uredite elektronsko, in sicer: 

1. Izpolnite obrazec, ki ga najdete na povezavi spodaj:  
Obrazec izjava za prenos prijavnice 

2. Obrazec skenirajte ali fotografirajte

3. Sken oz. fotografijo obrazca pošljite na e-poštni naslov: svetovalna@szksc.si

Več o stanju prijav po ostalih slovenskih srednjih šolah lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ 

Za vse dodatne informacije  smo vam na voljo na telefonskih številkah 03/428 69 06, 03/428 69 34, 03/428 69 14, 03/428 69 44 in 03/428 69 33 in elektronskem naslovu svetovalna@szksc.si

Za šolsko leto 2024/25 smo na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje razpisali:

ProgramŠtevilo razpisanih mest
4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja ZDRAVSTVENA NEGA
poklic tehnik zdravstvene nege in tehnica zdravstvene nege
140
3-letni program srednjega poklicnega izobraževanja BOLNIČAR-NEGOVALEC
poklic bolničarka-negovalka in bolničar-negovalec
52
4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja KOZMETIČNI TEHNIK
poklic kozmetična tehnica in kozmetični tehnik
56
2–letni program poklicno – tehniškega izobraževanja (PTI) ZDRAVSTVENA NEGA
poklic tehnik zdravstvene nege in tehnica zdravstvene nege
28

Vsi dijaki programov ZN, BN in PTI morajo imeti ob vpisu opravljena vsa obvezna cepljenja v skladu s programom cepljenja zaradi opravljanja praktičnega izobraževanja v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah (Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE).

V šolskem letu 2024/25 razpisujemo v programu zdravstvena nega pet oddelkov, od tega en športni oddelek. V času oddaje prijave kandidatom ni potrebno oddajati dokumentacije, iz katere so razvidni njihovi športni rezultati. Na prijavnico, ki jo oddate na šoli, pripišite le, da se zanimate za vpis v športni oddelek. O oddaji potrebne dokumentacije boste kandidati, ki boste v program zdravstvena nega sprejeti, obveščeni naknadno in jo boste oddali pri vpisu v program.

Za dijake v športnem oddelku se oblikuje osebni izobraževalni načrt na podlagi Pravilnika o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur. l. RS, št. 30/2018), ki določa:

1. pravice in obveznosti dijaka in šole, 2. obdobje obvezne prisotnosti pri pouku, 3. način in roki za ocenjevanje znanja dijaka in izpolnjevanja drugih obveznosti, 4. obdobje prilagoditve šolskih obveznosti, 5. razlogi za mirovanje oziroma prenehanje prilagoditev šolskih obveznosti, 6. druge zadeve, ki bi prispevale k dijakovemu boljšemu učnemu uspehu.

Med šolskim letom se vsebina osebnega izobraževalnega načrta iz utemeljenih razlogov lahko spremeni.

Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa za šolsko leto 2024/25 

Prijavljanje za vpis v 1. letnik do 2. 4. 2024 
Javna objava stanja prijav 8. 4. 2024 
Prenosi prijav za vpis do 23. 4. 2024 (do 15. ure)
Objava stanja prijav po prenosnem roku 25. 4. 2024 
Prijave neuspešnih dijakov 1. letnika, ki se želijo preusmeriti, in
učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini
do 16. 5. 2024
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa do 29. 5. 2024
Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka17. 6. – 21. 6. 2024 (do 14. ure) 
Seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv (na šoli) do 21. 6. 2024 (do 14. ure)
Prijava neizbranih v 1. krogu za 2. krog izbirnega postopka  do 26. 6. 2024 (do 15. ure) 
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka  do 2. 7. 2024 (do 15. ure) 
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka do 4. 7. 2024 (do 12. ure) 

Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik PTI za šolsko leto 2024/25

Prijavljanje za vpis v 1. letnik do 13. 5. 2024
Javna objava stanja prijav 17. 5. 2024
Prenosi prijav za vpis do 3. 6. 2024
Objava stanja prijav po prenosnem roku 4. 6. 2024
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa do 20. 6. 2024
Vpis (sprejeti in nesprejeti ste obveščeni po pošti) do 3. 7. 2024 

Spodnje meje

Deli:

Skip to content