Vpis

Vpis dijaki

Stanje prijav na 20. 5. 2022

Za šolsko leto 2022/23 smo na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje razpisali:

ProgramŠtevilo razpisanih mest
4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja ZDRAVSTVENA NEGA
poklic tehnik zdravstvene nege in tehnica zdravstvene nege
140
3-letni program srednjega poklicnega izobraževanja BOLNIČAR-NEGOVALEC
poklic bolničarka-negovalka in bolničar-negovalec
52
4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja KOZMETIČNI TEHNIK
poklic kozmetična tehnica in kozmetični tehnik
84
2–letni program poklicno – tehniškega izobraževanja (PTI) ZDRAVSTVENA NEGA
poklic tehnik zdravstvene nege in tehnica zdravstvene nege
28

Vsi dijaki programov ZN, BN in PTI morajo imeti ob vpisu opravljena vsa obvezna cepljenja v skladu s programom cepljenja, zaradi opravljanja praktičnega izobraževanja v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah (Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE). 

V šolskem letu 2022/23 razpisujemo v programu zdravstvena nega pet oddelkov od tega en športni oddelek. V času oddaje prijave kandidati ne potrebujete oddajati dokumentacije iz katere so razvidni vaši športni rezultati. Na prijavnico, ki jo oddate na šolo pripišite le, da se zanimate za vpis v športni oddelek. O oddaji potrebne dokumentacije boste kandidati, ki boste v program zdravstvena nega sprejeti, obveščeni naknadno in jo boste oddali pri vpisu v program.

Za dijake v športnem oddelku se oblikuje osebni izobraževalni načrt na podlagi Pravilnika o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur. l. RS, št. 30/2018), ki določa:

1. pravice in obveznosti dijaka in šole,
2. obdobje obvezne prisotnosti pri pouku,
3. način in roki za ocenjevanje znanja dijaka in izpolnjevanja drugih obveznosti,
4. obdobje prilagoditve šolskih obveznosti,
5. razlogi za mirovanje oziroma prenehanje prilagoditev šolskih obveznosti,
6. druge zadeve, ki bi prispevale k dijakovemu boljšemu učnemu uspehu.

Med šolskim letom se vsebina osebnega izobraževalnega načrta iz utemeljenih razlogov lahko spremeni.

Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa za šolsko leto 2022/23 

Prijavljanje za vpis v 1. letnik do 4. 4. 2022 
Javna objava stanja prijav 8. 4. 2022 
Prenosi prijav za vpis do 25. 4. 2022 
Objava stanja prijav po prenosnem roku 26. 4. 2022 
Prijavljanje za vpis neuspešnih dijakov 1. letnika, ki se želijo preusmeriti, in učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini do 20. 5. 2022 
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa do 27. 5. 2022 
Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka  16. 6. – 21. 6. 2022 
Seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv (na šoli) do 21. 6. 2022 
Prijava neizbranih v 1. krogu za 2. krog izbirnega postopka  do 24. 6. 2022 
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka  do 30. 6. 2022 
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka do 1. 7. 2022 

Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik PTI za šolsko leto 2022/23

Prijavljanje za vpis v 1. letnik do 17. 5. 2022 
Javna objava stanja prijav 20. 5. 2022 
Prenosi prijav za vpis do 6. 6. 2022 
Objava stanja prijav po prenosnem roku 7. 6. 2022 
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa do 24. 6. 2022 
Vpis (sprejeti in nesprejeti ste obveščeni po pošti) do 1. 7. 2022 

Deli: