Aktualno

Praktično izobraževanje Kozmetični tehnik (4)

PREDVIDENI TERMINI ZA OPRAVLJANJE PUD-A V ŠOL. LETU 2022/23 ZA PROGRAM KOZMETIČNI TEHNIK

(ODVISNO OD EPIDEMIOLOŠKE SLIKE)

4KTA: 7. 11. 2022 – 25. 11. 2022

4KTB: 28. 11. 2022 – 16. 12. 2022

3KTA: 6. 3. 2023 – 24. 3. 2023

3KTB: 27. 3. 2023 – 14. 4. 2023

2KTA: 8. 5. 2023 – 19. 5. 2023

2KTB: 22. 5. 2023 – 2. 6. 2023

PRAKTIČNI POUK (PRA) in PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU (PUD) V PROGRAMU KOZMETIČNI TEHNIK

Praktični pouk je sestavni in obvezni del v programu kozmetični tehnik in se izvaja v drugem, tretjem in četrtem letniku v specializiranih učilnicah šole. Pri praktičnem pouku dijak/inje pridobivajo znanja in veščine na področju kozmetične nege obraza in telesa, masaže, ličenja, manikire in pedikure. Dijaki/nje se poleg aktivnostmi v šoli z interaktivnimi vsebinami in nalogami urijo tudi v digitalni pismenosti.  V predstavitvah na šoli ali online srečanjih spoznavajo različne znane strokovnjake s področja kozmetike, nohtne stiliste in pedikerke. Dijaki/nje imajo možnost sodelovanja na državnem šolskem tekmovanju s področja kozmetike.  

PUD je sestavni in obvezni del v programu kozmetični tehnik in se izvaja v drugem, tretjem in četrtem letniku po terminskem razporedu. Dijaki/nje ter udeleženci izobraževanja odraslih opravljajo PUD pri delodajalcih v kozmetičnih salonih, velnesih in zdraviliščih na širšem celjskem območju, kjer v delovnem procesu dopolnjujejo in nadgrajujejo svoja znanja, veščine in spretnosti v sodelovanju s strankami različnih starostnih skupin ter spoznavajo novosti na kozmetičnem področju. Dijake in delodajalce povezujejo in zavezujejo individualne učne pogodbe. Pred pričetkom PUD-a organizatorica PUD-a dijake seznani o poteku PUD-a, opravljanju vsebin Varstva pri delu, o izpolnjevanju dokumentacije in dnevnika. Pogoj za zaključek letnika so opravljene vse predpisane ure PUD-a, oddan dnevnik in poročilo mentorja.

NAVODILA IN OBVEZNOSTI PRI OPRAVLJANJU PRA in PUD-A V PROGRAMU KOZMETIČNI TEHNIK

Dijak/inje morajo v posameznem letniku izpolniti vse obveznosti praktičnega izobraževanja. Pri PRA in na PUD-u se ravnajo v skladu z navodili (MIZŠ, ZŠRS in NIJZ, MNZ). Upoštevati morajo vsa higienska in splošna navodila za preprečevanje širjenja okužb in okužb SARS-Cov-2. Dijak/nje in njihovi starši pred pričetkom praktičnega pouka podpišejo izjavo v kateri so navedena pravila obnašanja in lik kozmetičnega tehnika pri praktičnem pouku in na PUD-u. Dijak/inje upoštevajo navodila, ki zajemajo Etični kodeks in poklicno molčečnost. Dijak/inje nosijo predpisano urejeno delovno obleko, zaščitno obutev in identifikacijsko priponko.  Na praktični pouk prinašajo pripomočke, ki se potrebujejo glede na modul. Dijak/inje redno izpolnjujejo dokumentacijo za praktični pouk in PUD po navodilih mentorjev. Dijaki/nje redno in točno prihajajo k praktičnemu pouku in na PUD. Zamujanje ali odhajanje ni dovoljeno, razen po predhodnem dogovoru z mentorjem.

Deli:

Skip to content