Vpis

VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

V šolskem letu 2023/24 bomo v okviru izobraževanja odraslih vpisovali v naslednje izobraževalne programe:

Pogoji za vpis: uspešno zaključena osnovna šola in starost 16 let. Pogoj za vpis v program Zdravstvena nega PTI je zaključen program bolničar-negovalec.

Vpis bo potekal od 23. 8. 2023 do 15. 9. 2023, oziroma do zapolnitve prostih mest.  

V primeru prostih mest bomo izvedli še drugi krog vpisa, ki bo potekal od 20. 9. 2023 do 17. 10. 2023 oziroma do zapolnitve prostih mest.  

Potrebna dokumentacija:

  1. Prošnja z življenjepisom – z naslovom in telefonsko številko OBVEZNO
  2. Fotokopija rojstnega oziroma poročnega lista OBVEZNO
  3. Potrdilo o cepljenju po cepilnem programu in cepljenju proti hepatitisu-B: samo za programe BN, ZN, PTI (dokazilo o cepljenju proti hepatitisu-B lahko predložite tudi naknadno, po vpisu)
  4. Fotokopije vseh spričeval o doseženi izobrazbi in originalne listine za vpogled (predložite vsa spričevala po letnikih, oziroma vseh dokazila za priznavanje predhodno pridobljenega znanja) OBVEZNO
  5. Potrdilo o zaposlitvi ali potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje (brezposelni)
  6. Fotokopijo potrdila o državljanstvu (ali fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista) OBVEZNO

Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali.

Dokumentacijo za vpis prinesite osebno v času uradnih ur pisarne za izobraževanje odraslih:

  • sreda od 13.00 – 16.00
  • petek od 12.00 – 14.00

V kolikor vam uradne ure ne ustrezajo, pokličite za termin.

Kontaktna oseba:
mag. Jana Bervar (03 428 69 10 ali jana.bervar@szksc.si)

Šolnina za posamezen program je odvisna od predhodno pridobljene izobrazbe (priznane izpite odštejemo), zato jo določimo za vsakega posameznika posebej – ob predložitvi dokazil o predhodno pridobljeni izobrazbi.

Šolnino poravnajo kandidati za vsak letnik posebej. Prvi obrok – vpisnina – znaša 200 EUR, preostali znesek pa se razdeli na več obrokov.

V torek, 19. 9. 2023, ob 15.00, bo uvodni sestanek, kjer bomo kandidate natančno seznanili s načinom in potekom izobraževanja. Prvi izpit bo možno opravljati oktobra 2023.

Informativni dan bo v torek, 29. 8. 2023, ob 15. uri, v prostorih Srednje zdravstvene in kozmetične šole  Celje.  

Dodatne informacije:

telefon: 03 428 69 10
elektronska pošta: jana.bervar@szksc.si

Izobraževanje na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje poteka po konzultacijsko – izpitnem sistemu (individualni organizacijski model). Predavanj ni. Udeleženci imajo stik s profesorji na uvodnih predstavitvah posameznih predmetov ter individualnih govorilnih urah in konzultacijah, ki so določene za celo leto vnaprej. Poudarek je na praktičnem pouku.

Soglasje ministra k obsegu prvega vpisa v izobraževanje odraslih:

srednje_sole_soglasje-2022_23.pdf (gov.si)

Deli:

Skip to content