Vpis

VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

V šolskem letu 2022/23 bomo v okviru izobraževanja odraslih vpisovali v naslednje izobraževalne programe:

Evidenčne prijave bomo zbirali od 24. 3. 2022 do 22. 6. 2022.

Dokumentacijo za prijavo prinesete osebno v času uradnih ur pisarne za izobraževanje odraslih oziroma po dogovoru:

– sreda od 13.00 – 15.00
– petek od 12.00 – 15.00

Kljub uradnim uram se je potrebno predhodno najaviti:

Kontaktna oseba: mag. Jana Bervar

– telefon: 03 428 69 10
– elektronska pošta: jana.bervar@szksc.si

Potrebna dokumentacija:

  1. Prošnja z življenjepisom – z naslovom in telefonsko številko OBVEZNO
  2. Fotokopija rojstnega oziroma poročnega lista OBVEZNO
  3. Potrdilo o cepljenju po cepilnem programu in cepljenju proti hepatitisu-B: samo za programe BN, ZN, PTI (dokazilo o cepljenju proti hepatitisu-B lahko predložite tudi naknadno, po vpisu)
  4. Fotokopije vseh spričeval o doseženi izobrazbi in originalne listine za vpogled (predložite vsa spričevala po letnikih, oziroma vseh dokazila za priznavanje predhodno pridobljenega znanja) OBVEZNO
  5. Potrdilo o zaposlitvi ali potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje (brezposelni)
  6. Fotokopijo potrdila o državljanstvu (ali fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista) OBVEZNO

Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali.

Šolnina za posamezen program je odvisna od predhodno pridobljene izobrazbe (priznane izpite odštejemo), zato jo izračunamo za vsakega posameznika posebej – ob predložitvi dokazil o predhodno pridobljeni izobrazbi. Šolnino poravnajo kandidati za vsak letnik posebej, v štirih obrokih. Prvi obrok – vpisnina – znaša 200 EUR, preostali znesek pa se razdeli še na tri obroke.

V četrtek, 15. 9. 2022, ob 15.00, bo uvodni sestanek, kjer bomo kandidate natančno seznanili s načinom in potekom izobraževanja. Prvi izpit bo možno opravljati oktobra 2022.

Dodatne informacije:

– telefon: 03 428 69 10
– elektronska pošta: jana.bervar@szksc.si

Izobraževanje na Srednji zdravstveni šoli Celje poteka po konzultacijsko – izpitnem sistemu. Predavanj ni. Udeleženci imajo stik s profesorji na uvodnih predstavitvah posameznih predmetov ter individualnih govorilnih urah in konzultacijah, ki so določene za celo leto vnaprej. Poudarek je na praktičnem pouku.

Deli: