Izobraževanje mladine

Pouk poteka v dopoldanskem in deloma v  popoldanskem času. V šoli imamo vse ustrezne strokovne kabinete in specializirane učilnice, kjer potekajo vaje oziroma praktični pouk zdravstvene nege, pomoči in oskrbe ter kozmetike. V programu tehnik zdravstvene nege se izvaja praktični pouk na oddelkih bolnišnice, v programu bolničar negovalec pa v socialno varstvenih ustanovah. Praktični pouk v programu kozmetični tehnik izvajamo na šoli. Dijaki vseh programov pa opravljajo praktično usposabljanje pri delodajalcih v različnih delovnih okoljih.

Izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih izvajamo po konzultacijsko – izpitni metodi s svetovanjem in mentorstvom (individualni izobraževalni model). Predavanj ni. Izobraževalno delo temelji na skupinskih in individualnih konzultacijah, govorilnih urah s poskusnim ocenjevanjem ter praktičnem pouku, ki je v celoti voden.

VABILO NA OGLED

Vabimo na virtualni ogled naše šole.

Objave

Tečaji

Tečaj maser/maserka

V novem letu 2024, načrtujemo začetek tečaja maser/maserka. Imamo še nekaj prostih mest. Pohitite s prijavami. Prijavite se lahko z elektronsko prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani.

VREDNOTE ŠOLE

VREDNOTE ŠOLE

Na šoli si prizadevamo za doseganje in uresničevanje vrednot: varovanje zdravja in okolja, strokovnost, odgovornost, spoštovanje, sodelovanje ter ustvarjalnost. Te vrednote predstavlja tudi naš logotip. V krog postavljeni elementi skupaj z negativnim prostorom tvorijo šest različnih poti. Te vodijo v šolo, kjer dijaki pridobivajo znanje in izkušnje, hkrati pa predstavljajo poklicne in izobraževalne možnosti po zaključku šolanja.

Izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih izvajamo po konzultacijsko – izpitni metodi s svetovanjem in mentorstvom (individualni izobraževalni model). Predavanj ni. Izobraževalno delo temelji na skupinskih in individualnih konzultacijah, govorilnih urah s poskusnim ocenjevanjem ter praktičnem pouku, ki je v celoti voden.

Nacionalna poklicna kvalifikacija

Nacionalna poklicna kvalifikacija

NPK so namenjene odraslim, ki nimajo javno veljavne listine o poklicni ali strokovni izobrazbi, odraslim, ki imajo poklicne kompetence in tistim, ki želijo napredovati v poklicni karieri, ne da bi za to morali pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe. NPK se izkazuje z javno listino (certifikatom), pridobljeno v skladu z Zakonom o NPK. Certifikat je sredstvo, s katerim se zabeležijo rezultati učenja skozi vse življenje, uradno priznanje neformalnega in nepotrjenega znanja ter enakovredno merilo spretnostim in znanju, pridobljenem v šolskem sistemu.

Lokacija

Nahajamo se na Ipavčevi ulici 10 v neposredni

bližini Splošne bolnišnice Celje. 

Skip to content