Aktualno

Poklicna matura

KONTAKT
Maja Basle, tajnica poklicne mature
Uradne ure:
petek, 10.50-11.35
Kabinet PM
Telefon: (03) 428 69 13

DATUMI PISNIH IZPITOV IN OBDOBJA USTNIH IZPITOV V POSAMEZNEM IZPITNEM ROKU POKLICNE MATURE 2022/2023   

ZIMSKI IZPITNI ROK PM 2022

14. december 2022 – Zadnji rok za prijavo k PM

3. februar 2023 –  Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov

9. februar 2023  – Zadnji rok za pisno odjavo od PM

Pisni izpiti

13. februar 2023  – Slovenščina

14. februar 2023  –  Matematika / Angleščina / Nemščina

15. februar 2023 – 2. predmet PM  ( Zdravstvena nega / Kozmetika)

Ustni izpiti in 4. predmet

od 16. februarja do 25. februarja 2023

Seznanitev kandidatov z uspehom na PM 

13. marec 2023

16. marec 2023 – Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo   

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK PM 2023

28. marec 2023 – Zadnji rok za prijavo k PM

17. maj 2023 – Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov

23. maj 2023 – Zadnji rok za pisno odjavo od PM

Pisni izpiti

27. maj  2023 – Angleščina

29. maj  2023 – Slovenščina

3. junij 2023 – Matematika

6. junij 2023 – Nemščina

8. junij 2023 – 2. predmet PM  (Zdravstvena nega / Kozmetika)

Ustni izpiti in 4. predmet

od 12. junija 2023 do 21. junija 2023 ter 3. junij 2023 in 10. junij 2023

Seznanitev kandidatov z uspehom na PM

5. julij 2023

8. julij 2023 – Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu izpitno dokumentacijo                     

JESENSKI IZPITNI ROK PM 2023

6. julij 2023 – Zadnji rok za prijavo k PM

13. avgust 2023 – Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov

19. avgust 2023 – Zadnji rok za pisno odjavo od PM

Pisni izpiti

23. avgust 2023 – Slovenščina

24. avgust 2023 – Matematika

25. avgust 2023 – Angleščina  / Nemščina

30. avgust  2023 – 2. predmet PM  ( Zdravstvena nega / Kozmetika)

Ustni izpiti in 4. predmet

Od 23. avgusta 2023 do 1. septembra 2023

Seznanitev kandidatov z uspehom na PM

8. septembra 2023

11. september 2023 -Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu izpitno dokumentacijo                 

O poklicni maturi

Poklicna matura je državni izpit z dvojno kvalifikacijo:

  • je oblika zaključnega izpita, s katero si kandidat pridobi strokovno izobrazbo in
  • daje pravico do nadaljevanja študija v višjih in visokih strokovnih programih brez dodatnih pogojev.

Izvajanje poklicne mature v iztekajočih programih teče že po ustaljenem redu. Poklicno maturo izvajamo ob koncu štiriletnega strokovnega programa zdravstvena nega, v dvoletnem poklicno-tehniškem izobraževanju zdravstvena nega ter v programu kozmetični tehnik. Po pravilniku o poklicni maturi morajo opravljati poklicno maturo vsi dijaki, torej tudi odlični dijaki.

Posebej zahtevna bo zato izvedba praktičnega dela v bolnišnici. Delo bomo načrtovali in izvajali zelo skrbno in natančno, da bomo uspešno uresničili zastavljene cilje.

Priprave na poklicno maturo potekajo zelo intenzivno, da bomo lahko skupaj z dijaki uresničili zastavljene cilje.

Poklicna matura pomeni zaključek šolanja, hkrati pa ima funkcijo, lahko tudi selektivno, vpisnega pogoja za nadaljnji študij na višjih in visokih strokovnih šolah.

Opravljanje dodatnega predmeta iz nabora maturitetnih predmetov in seveda opravljenega na maturitetni ravni omogoča dijakom vpis tudi na precejšnje število fakultet. Pričakujemo, da bodo možnosti izbora predmeta in izbire fakultete vsaj enake kot lani, veseli pa bomo, če se bo še več fakultet odločilo za možnost vpisa na študij z dodatnim maturitetnim predmetom.

V skladu s šolskim koledarjem in predvidenim maturitetnim koledarjem so določeni tudi datumi poklicne mature za vse šole. Prav tako vsako leto izvedemo predpreizkus iz 2. predmeta poklicne mature za vse programe, ki jih na šoli izvajamo.

Pisni izpiti

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Kandidati se zberete 30 minut pred pričetkom pisnega izpita v avli šole. Na pisni izpit pridite z osebnim dokumentom zaradi identifikacije. V izpitni prostor ne smete vstopiti z mobitelom in pametno ročno uro.

Ustni izpiti

Učilnice, kjer bodo potekali ustni izpiti, bodo znane na dan objave razporedov za ustne izpite in se lahko še spremenijo predvidoma 3 dni pred začetkom izvajanja ustnih izpitov. Vse morebitne popravke lahko spremljate na oglasni deski poklicne mature v 1. nadstropju.

Storitev in zagovor (zdravstvena nega)

Dodelitev bolnikov bo potekala v Splošni bolnišnici Celje – kandidati se zberejo pred garderobo profesorjev ustrezno urejeni in preoblečeni v delovno obleko. Zagovor storitve bo potekal na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje. Kandidati morajo pri izvedbi storitve obvezno imeti delovno obleko, delovno obuvalo, pisalo in beležko ter priponko.

Storitev in zagovor (kozmetika)

Storitev v programu kozmetični tehnik poteka v specializiranih učilnicah na šoli v 3. nadstropju. Kandidati morajo pri izvedbi storitve obvezno imeti delovno obleko, delovno obuvalo, pisalo in beležko ter priponko.

Pravilnik o poklicni maturi Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami


V času izvajanja mature redno spremljajte oglasno desko poklicne mature v 1. nadstropju šole. Mogoče so morebitne spremembe.

Veliko uspeha vam želi učiteljski zbor Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje.

Tajnica poklicne mature

Maja Basle

Deli:

Skip to content