Aktualno

Poklicna matura

KONTAKT
Maja Basle, tajnica poklicne mature
Uradne ure:
četrtek, 10.50-11.35
Kabinet PM
Telefon: (03) 428 69 13

DATUMI PISNIH IZPITOV IN OBDOBJA USTNIH IZPITOV V POSAMEZNEM IZPITNEM ROKU POKLICNE MATURE 2021/2022   

JESENSKI IZPITNI ROK PM 2022

7. julij 2022 – Zadnji rok za prijavo k PM

14. avgust 2022 – Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov

20. avgust 2022 – Zadnji rok za pisno odjavo od PM

Pisni izpiti

(Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri)

  • 24. avgust 2022 – Slovenščina
  • 25. avgust 2022 – Matematika
  • 26. avgust 2022 – Angleščina  / Nemščina
  • 31. avgust  2022 – 2. predmet PM  ( Zdravstvena nega / Kozmetika)

Ustni izpiti in 4. predmet

Od 24. avgusta 2022 do 3. septembra 2022

Seznanitev kandidatov z uspehom na PM   9. septembra 2022

12. september 2022      Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu izpitno dokumentacijo                    

O poklicni maturi

Poklicna matura je državni izpit z dvojno kvalifikacijo:

  • je oblika zaključnega izpita, s katero si kandidat pridobi strokovno izobrazbo in
  • daje pravico do nadaljevanja študija v višjih in visokih strokovnih programih brez dodatnih pogojev.

Izvajanje poklicne mature v iztekajočih programih teče že po ustaljenem redu. Poklicno maturo izvajamo ob koncu štiriletnega strokovnega programa zdravstvena nega, v dvoletnem poklicno-tehniškem izobraževanju zdravstvena nega ter v programu kozmetični tehnik. Po pravilniku o poklicni maturi morajo opravljati poklicno maturo vsi dijaki, torej tudi odlični dijaki.

Posebej zahtevna bo zato izvedba praktičnega dela v bolnišnici. Delo bomo načrtovali in izvajali zelo skrbno in natančno, da bomo uspešno uresničili zastavljene cilje.

Priprave na poklicno maturo potekajo zelo intenzivno, da bomo lahko skupaj z dijaki uresničili zastavljene cilje.

Poklicna matura pomeni zaključek šolanja, hkrati pa ima funkcijo, lahko tudi selektivno, vpisnega pogoja za nadaljnji študij na višjih in visokih strokovnih šolah.

Opravljanje dodatnega predmeta iz nabora maturitetnih predmetov in seveda opravljenega na maturitetni ravni omogoča dijakom vpis tudi na precejšnje število fakultet. Pričakujemo, da bodo možnosti izbora predmeta in izbire fakultete vsaj enake kot lani, veseli pa bomo, če se bo še več fakultet odločilo za možnost vpisa na študij z dodatnim maturitetnim predmetom.

V skladu s šolskim koledarjem in predvidenim maturitetnim koledarjem so določeni tudi datumi poklicne mature za vse šole. Prav tako vsako leto izvedemo predpreizkus iz 2. predmeta poklicne mature za vse programe, ki jih na šoli izvajamo.

Pisni izpiti

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Kandidati se zberete 30 minut pred pričetkom pisnega izpita v avli šole. Na pisni izpit pridite z osebnim dokumentom zaradi identifikacije. V izpitni prostor ne smete vstopiti z mobitelom in pametno ročno uro.

Ustni izpiti

Učilnice, kjer bodo potekali ustni izpiti, bodo znane na dan objave razporedov za ustne izpite in se lahko še spremenijo predvidoma 3 dni pred začetkom izvajanja ustnih izpitov. Vse morebitne popravke lahko spremljate na oglasni deski poklicne mature v 1. nadstropju.

Storitev in zagovor (zdravstvena nega)

Dodelitev bolnikov bo potekala v Splošni bolnišnici Celje – kandidati se zberejo pred garderobo profesorjev ustrezno urejeni in preoblečeni v delovno obleko. Zagovor storitve bo potekal na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje. Kandidati morajo pri izvedbi storitve obvezno imeti delovno obleko, delovno obuvalo, pisalo in beležko ter priponko.

Storitev in zagovor (kozmetika)

Storitev v programu kozmetični tehnik poteka v specializiranih učilnicah na šoli v 3. nadstropju. Kandidati morajo pri izvedbi storitve obvezno imeti delovno obleko, delovno obuvalo, pisalo in beležko ter priponko.

Pravilnik o poklicni maturi Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami


V času izvajanja mature redno spremljajte oglasno desko poklicne mature v 1. nadstropju šole. Mogoče so morebitne spremembe.

Veliko uspeha vam želi učiteljski zbor Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje.

Tajnica poklicne mature

Maja Basle

Deli: