Programi

Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo
 • Najmanj srednja strokovna izobrazba s področja zdravstvene nege in
 • opravljen strokovni izpit s področja zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti in
 • najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju zobozdravstvene asistence (referenca/delodajalčevo potrdilo).


Načini preverjanja
 • Praktično preverjanje z zagovorom.


Vpisna dokumentacija (originali in kopije)
 • Spričevalo.
 • Potrdilo o zaposlitvi.
 • Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.
 • Europass življenjepis.
 • Izpisek iz matičnega registra o rojstvu.
 • Referenčno pismo delodajalca.
 • Potrdila in programi o neformalnih oblikah izobraževanja (tečaji, seminarji, strokovna izobraževanja).


Preverjanje in potrjevanje NPK:
 • izvajalec razpiše datum preverjanja in potrjevanja NPK in ga objavi na spletni strani nacionalnega informacijskega središča. 
 • kandidate izvajalec pisno obvešča.
 • komisija preverja in ocenjuje znanja, ki so določena s katalogom strokovnih znanj in spretnosti.

Deli:

Skip to content