Vpis

Za osnovnošolce

V lanskem šolskem letu je informativni dan potekal na spletu, vsebine so še vedno dostopne na povezavi:

INFORMATIVNI DAN 2022

Na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje izobražujemo in vzgajamo dijake za samostojno in odgovorno opravljanje poklicev s področja zdravstva, kozmetike in socialnega skrbstva.

Izobraževalni programi, ki jih izvajamo, so:

Predstavitveni video

Tudi v časih virusa je potrebno sprejeti odločitev. Ob upoštevanju pravil še vedno poteka kakovosten pouk.

Pouk poteka v učilnicah in specializiranih kabinetih ter v bolnišnicah, domovih za starejše, kozmetičnih salonih, zdraviliščih, velnes centrih … Dijakom je na razpolago bogato opremljena knjižnica. Na šoli imamo učbeniški sklad. Šolska prehrana je urejena za vse dijake, ki to želijo. Vsak dijak ima garderobno omarico.

Vsi poklici, za katere izobražujemo, so cenjeni in zahtevajo odgovornega delavca, zato vabimo k vpisu vse, ki jih veseli delo z ljudmi, imajo smisel za natančnost, urejenost in čut za odgovornost. Odlikovati jih morajo poštenost, potrpežljivost, zanesljivost, korekten odnos do sočloveka, osebna vedrina in optimizem.

Veseli smo, da je vsako leto zanimanje za našo šolo in izobraževalne programe veliko. Učitelji se trudimo, da s sodobnimi pristopi k poučevanju zagotavljamo spodbudno okolje za učenje. Poleg pouka se na šoli odvijajo še pestre in zanimive interesne dejavnosti. Trudimo se, da bi dijaki razvili čut za sočloveka, bili kulturno in ekološko osveščeni in si pridobili kvalitetno znanje ter si tako ustvarili dobre temelje za nadaljnji študij ali postali odgovorni delavci na področju zdravstva, socialnega skrbstva in kozmetike.

Predstavitev programov:

– štiriletni program zdravstvena nega in PTI(3+2)


– štiriletni program kozmetični tehnik,– triletni program bolničar – negovalec

Kako pa je na šoli? Pridite z nami na sprehod po šoli:

360° sprehod po šoli

Moja pot do vpisa

V letu 2020/21 smo izpeljali nekaj srečanj, ki vam bodo tudi letos v pomoč pri izbiri poklica:

1. srečanje: Pot do izbire šole in poklica

Posnetek si lahko ogledate: 

Po ogledu prvega srečanja – Pot do izbire šole in poklica učencem predlagamo, da si vzamete nekaj časa in razmislite o spodnjih vprašanjih. Verjamemo, da vam bodo lahko v pomoč pri dobri karierni odločitvi.

  • Kaj rad delam?
  • Kateri so moji talenti in spretnosti?
  • Kaj mi gre dobro in pri katerem delu bi mi to koristilo?
  • Katere situacije, okoliščine in delovne vloge me privlačijo?
  • Kateri delovni pogoji in dogovori mi ustrezajo? Sem raje v pisarni, v učilnici, na prostem, v delavnici …? Raje delam sam ali imam ekipo sodelavcev?
  • Kaj mi je še pomembno v življenju? Kaj me najbolj veseli?
  • Kaj bi rad sporočil sebi v prihodnosti?
  • Zaupaj vase!

2. srečanje: Utrip šole

Najpogostejša vprašanja in odgovori

3. srečanje: Znanje za sedanjost in prihodnost

Deli:

Skip to content