Šola

Kakovost

Komisijo za kakovost šole imenuje Svet zavoda na podlagi 16. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št.79/2006).    Komisija za kakovost opravlja naslednje naloge: 

  • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli; 
  • razvija kazalnike kakovosti in merila ter inštrumente za vrednotenje kakovosti; 
  • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli; 
  • skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli; 
  • sodeluje z organi šole, s strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na državni in mednarodni ravni ter z usposobljenimi institucijami;
  • pri spremljanju kakovosti sodeluje s pristojnimi organi na drugih šolah oziroma v horizontalnih izobraževalnih institucijah z istega oziroma sorodnega področja izobraževanja in z delodajalci na državni in meddržavni ravni; 
  • pripravlja poročila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih zavoda in na državni ravni; 
  • opravlja druge naloge po odločitvi pristojnih organov v skladu z zakonom. 
Poročilo o kakovosti 2022

Deli:

Skip to content