Šola

Svet šole

Člani Sveta šole
Predstavniki delavcev šole: 

Mirjam Marguč, predsednica 
Maja Basle, namestnica predsednice 
Mag. Jana Bervar 
Danica Artnak 
Igor Uranjek

 
Predstavnice Sveta staršev: 

Simona Ručigaj

Klavdija Ulčnik Majcenić 

Maša Urankar 

Predstavnici Vlade RS: 

Milena Cimperšek

Tomislava Kordiš

Predstavnica Mestne občine Celje: 

Vesna Roger 

Predstavnici dijakov: 

Klementina Ulčnik 
Nara Lendero 

Deli: