Šola

Pozdrav ravnateljice

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje – ŠOLA S TRADICIJO že 65 let

Časi se spreminjajo in mi z njimi. (latinski pregovor)Spoštovani obiskovalci naših spletnih strani!

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje je ustanova, kjer izobražujemo kader, ki lahko res veliko naredi za zdravje družbe. Želimo si, da so naši dijaki dobri ljudje in da imajo občutek za sočloveka. V svoji viziji vzgoje in izobraževanja poudarjamo celovit pristop k pridobivanju znanja in veščin potrebnih za trajnostno prihodnost. Usmerjeni smo k skupnemu cilju – spoznati in razumeti medsebojno povezanost stebrov človeškega delovanja: okolja in prostora ter družbe. Zelo pomembni za nas so osebni stiki. Logotip šole prestavlja številne vrednote, zapisane v naši viziji, s poudarkom na varovanju zdravja in okolja. S kulturo dostojanstvene komunikacije gradimo dobre medosebne odnose. Poskušamo povezovati strokovno in splošno znanje ter vrednote, saj se zavedamo, da le te odpirajo vrata. Udeležencem izobraževanja pri nas dajemo trdne temelje, da nadaljujejo svojo pot izobraževanja in dela ter si želimo, da vsestransko razvijejo svoje možnosti in sposobnosti. Spodbujamo in podpiramo jih pri aktivnem reševanju izzivov današnjega časa. Vključeni smo v številne razvojno-inovacijske projekte ter države in mednarodne projekte. Ponosni smo na dosežke naših dijakov. Spodbujamo kvalitetno izobraževanje in usmerjamo mladostno energijo v raznovrstne dejavnosti, ki jih šola ponuja. Aktivni smo tudi na državnem nivoju, sodelujemo z zdravstvenimi šolami in kozmetičnimi saloni v tujini, kjer si lahko naši dijaki v okviru praktičnega pouka pridobijo spretnosti in veščine ter se jezikovno in kulturno bogatijo. Dobro sodelujemo z lokalno skupnostjo in prispevamo k utripu mesta Celje. Na šoli deluje odličen profesorski zbor, ki širi in bogati znanje mladini, jo vzgaja in ji odpira vrata v svet. Marsikomu je naša šola pomembna iztočnica za nadaljnjo pot izobraževanja in dela.Želim vam prijeten virtualni sprehod, pridobivanje informacij na naši domači strani, Instagramu in Facebooku.Ravnateljica: Katja Pogelšek Žilavec

Deli:

Skip to content