Šola

Šolski sklad

Šolski sklad je sklad, v katerem se zbirajo sredstva iz prispevkov in potencialnih drugih donacij. Zbrana sredstva so namenjena nakupu nadstandardne učne tehnologije in leposlovnih knjig, sofinanciranju izdaj Letopisa šole in literarnega glasila Virus, nabavi papirnatih lončkov za vodo, nakupu stekleničk za vodo za dijake 1. letnikov ter občasnim drugim aktivnostim, ki popestrijo šolski vsakdan dijakov in niso financirana iz javnih sredstev. Del denarja se nameni sadni malici, ki je v šoli na voljo vsakemu dijaku, kot nadgradnja šolske prehrane, saj se zavedamo pomena skrbi za zdravje in zdravo prehrano.

Poleg vseh naštetih storitev je ugodnost tudi ta, da Vas staršev ne bremenimo s stroški storitve E-šola – SOTO, ki Vam in dijakom omogoča sprotno in stalno informiranost o delu dijaka in njegovih dosežkih pri ocenjevanjih znanja (po šolah, kjer uporabljajo e-Asistent za informiranje o dosežkih, urnikih in ostalem je cena storitve približno 52 €)

Za vodenje šolskega sklada je odgovoren upravni odbor, ki ga imenuje Svet šole in Svet staršev ter skrbi za smiselno in racionalno rabo zbranih sredstev. Višino prispevkov staršev določi upravni odbor v soglasju s Svetom staršev in Svetom šole. Letni prispevek znaša 18 evrov.

Sredstva šolskega sklada našim dijakom vsaj delno omogočajo enake možnosti ter predstavljajo obogatitev šolskega vsakdana, saj si prizadevamo, da se vsi naši dijaki v šoli dobro počutijo in se hkrati vsestransko razvijajo.

Možnost donacije dela dohodnine v naš Šolski sklad

Šolski sklad Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje je po novem uvrščen na seznam upravičencev do donacij iz naslova dohodnine. Starši imate tako možnost, da poleg letnega prispevka skladu namenite še do največ 0,3 % dohodnine.

Za Vas donacija ne predstavlja dodatnih stroškov. Država namreč vsakemu davčnemu zavezancu rezidentu odtegne 1 % od dohodnine, ter ga nameni za razna društva in organizacije, v kolikor posameznik tega dela ne donira upravičencem do donacij po lastni izbiri.

Zahtevo za donacijo lahko oddate:

Za Vas smo pripravili primer oziroma vzorec izpolnjenega obrazca.

Prosimo Vas, da obrazec dopolnite s svojimi osebnimi podatki ter vpišite delež dohodnine, ki ga donirate v šolski sklad (0,1 %, 0,2% ali 0,3%). Izpolnjen obrazec lahko dijak odda razredničarki ali razredniku najkasneje do konca meseca novembra, ko bomo zbrali vse vloge in jih v Vašem imenu posredovali na FURS. Obrazec lahko naknadno tudi sami ali po pošti oddate pri pristojnem finančnem uradu.

Prepričani smo, da so zbrana sredstva koristno porabljena v smeri obogatitve šolskega vsakdana za naše dijake ter vsaj delno vsem dijakom omogočajo enake možnosti.

Iskreno se Vam zahvaljujemo za Vašo donacijo in izkazano zaupanje

Deli:

Skip to content