Programi

Nacionalna poklicna kvalifikacija Pediker/pedikerka

POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

Znanja anatomije in fiziologije, varovanje zdravja, znanja o koži in kožnih boleznih, ki so določena v verificiranih srednješolskih strokovnih (najmanj SOK 5) ali študijskih programih (najmanj SOK 6) na področju zdravstva ali zobozdravstva ali kozmetike ali farmacije in jih kandidat izkazuje z dokazili o pridobljenih znanjih in so jih izdali verificirani izvajalci prej navedenih izobraževalnih ali študijskih programov.NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Ustno preverjanje in praktično preverjanje z zagovorom.Vpisna dokumentacija (originali in kopije)

· Spričevalo.
· Europass življenjepis.
· Izpisek iz matičnega registra o rojstvu.
· Potrdila o neformalnih oblikah izobraževanja (tečaji, seminarji, strokovna izobraževanja).Preverjanje in potrjevanje NPK:

– izvajalec razpiše datum preverjanja in potrjevanja NPK in ga objavi na spletni strani nacionalnega informacijskega središča.
– kandidate izvajalec pisno obvešča.
– komisija preverja in ocenjuje znanja, ki so določena s katalogom strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajamo tudi tečaj Pediker/pedikerka.

Deli:

Skip to content