Šola

Šolska pravila

ŠOLSKA PRAVILA SREDNJE ZDRAVSTVENE IN KOZMETIČNE ŠOLE CELJE 


Življenje in delo na šoli potekata v skladu z določili Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06; 68/17; 46/19) ter Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS št. 30/18; 70/19) na osnovi katerih so določena ŠOLSKA PRAVILA SREDNJE ZDRAVSTVENE IN KOZMETIČNE ŠOLE CELJE. 


Hišni red zagotavlja nemoten potek življenja in dela na šoli. Obvezen je za vse dijake, udeležence izobraževanja odraslih, za vse v šoli zaposlene delavce in druge osebe, ki se zadržujejo v šolski zgradbi. Šolska pravila o hišnem redu obsegajo:    
 • pravice in dolžnosti dijakov, odnose med dijaki ter strokovnimi  in ostalimi delavci šole v času pouka in drugega organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela ter oblike sodelovanja s starši;  
 • organizacijo dela na šoli;  
 • časovni razpored pouka; 
 • informiranje; 
 • dežurstvo dijakov; 
 • prisotnost in odsotnost pri pouku in drugih oblikah organiziranega dela v šoli; 
 • odgovornost pri uporabi delovnih sredstev in šolskega inventarja. Merila in postopki za podeljevanje pohval, nagrad in priznanj 
Pravila glede odsotnosti dijaka od pouka 
Oprostitev prisotnosti in prepoved prisotnosti 
Vključitev dijaka v vzgojno-izobraževalno delo v času odsotnosti pri pouku 
Pravila uporabe osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem (mobilni telefoni in druge naprave) 
Vzgojno delovanje šole 
Sodelovanje s starši Šolska pravila vsebujejo tudi: 
 • ŠOLSKA PRAVILA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA DIJAKOV 
 • ŠOLSKA PRAVILA O VEDENJU DIJAKOV, UČITELJEV IN SPREMLJEVALCEV NA STROKOVNIH EKSKURZIJAH IN DRUGIH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTIH 
 • PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE CELJE 
 • PRAVILNIK O OCENJEVANJU ZNANJA 


*Potrebno je upoštevati tudi aktualna pravila v zvezi z obvladovanjem epidemije SARS – COV 19. 


Solska_pravila_o_hisnem_redu_2023_24.pdf

Pravila_solske_prehrane_2020_21.pdf

Pravilnik_o_ocenjevanju_2023_24.pdf

Solska_pravila_Varnost_in_zdravje_dijakov.pdf

Šolska pravila o ekskurzijah

NPOZ-ZN.pdf

NPOZ-KT.pdf

NPOZ-BN.pdf

NPOZ-PTI.pdf

Deli:

Skip to content