Aktualno

Program ZN,ZN-PTI in BN

PRAKTIČNI POUK v programu ZDRAVSTVENA NEGA, ZDRAVSTVENA NEGA-PTI in BOLNIČAR-NEGOVALEC

Vsi dijaki programov ZN, PTI in BN morajo imeti pred opravljanjem praktičnega pouka v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah opravljena vsa obvezna cepljenja v predšolskem in šolskem obdobju v skladu s predpisanim Programom cepljenja.

NAVODILA IN OBVEZNOSTI PRI OPRAVLJANJU PRAKTIČNEGA POUKA

Dijaki morajo v posameznem letniku izpolniti vse obveznosti praktičnega izobraževanja. Ravnajo se v skladu z navodili šole in učne ustanove. V kliničnem okolju morajo upoštevati vsa splošna in specifična navodila za preprečevanje prenosa okužb. Dijaki upoštevajo Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi ter spoštujejo poklicno tajnost. V ta namen podpišejo Izjavo o poklicni molčečnosti. Starši in dijak/dijakinja pred pričetkom praktičnega pouka s podpisom Izjave za praktični pouk v kliničnem okolju potrdijo seznanjenost in upoštevanje pravil prisotnosti, urejenosti in obnašanja.

Za uspešno opravljen praktični pouk v kliničnem okolju je potrebno upoštevati naslednja navodila in pravila:

1. Prisotnost ter nadomeščanje praktičnega pouka.

– Prisotnost pri praktičnem pouku je obvezna, kar pomeni, da je potrebno opraviti predpisano število ur praktičnega pouka.

– V primeru odsotnosti se mora dijak glede nadomeščanja dogovoriti z učiteljem praktičnega pouka. Odsotnosti se nadomeščajo izven rednega pouka.

– Dijak se mora na nadomeščanje sprotno, po navodilih učitelja, predhodno prijaviti. S tem potrdi, da se bo nadomeščanja udeležil. V kolikor se dogovorjenega nadomeščanja ne udeleži, se mu nadomeščanje lahko omogoči šele ob možnem prostem terminu.

– Dijaki, ki do konca pouka ne bodo imeli urejenih obveznosti pri praktičnem pouku in/ali ne dosegajo minimalnega standarda znanj, ne bodo imeli pogojev za uspešno zaključen letnik.

– Vsebine, veščine in izkušnje, ki jih dijaki pridobijo pri rednih urah praktičnega pouka je z nadomeščanjem težje pridobiti, praktični pouk namreč poteka po določenih fazah (spoznavanje kliničnega okolja in organizacije, ugotavljanje potreb dijaka in seznanjanje s cilji izobraževalnega programa, spremljanje napredka dijaka in dajanje povratne informacije ter zaključna evalvacija). Zaradi navedenega je za uspešno in kvalitetno opravljen praktični pouk potrebna redna prisotnost in se nadomeščanje izvaja in omogoča, kadar je dijak odsoten iz tehtnih razlogov.

2. Urejenost in pravila pri praktičnem pouku v kliničnem okolju.

– Čista in zlikana predpisana delovna obleka ustrezne velikosti (spodaj dovoljena bela bombažna majica), nogavice bele ali svetlih barv brez vzorca, ustrezna čista zaščitna delovna obutev.

– Higiena telesa in lasišča (urejena pričeska, speti dolgi lasje, urejena brada, urejeni nohti – kratko pristriženi, nelakirani, brez umetnih nohtov), nakit ni dovoljen (prstani, zapestnice, viseči uhani in verižice, piercingi), tetovaže na vidnih mestih niso primerne.

– Obvezni pripomočki: predpisana identifikacijska priponka, barvna pisala, in delovni zvezek. Delovni zvezek praktičnega pouka je obvezno interno gradivo, zato ga dijaki redno prinašajo in izpolnjujejo skladno z navodili učiteljev.

– V vseh zdravstvenih ustanovah in njihovi okolici je prepovedano kajenje, pitje alkoholnih pijač ter uživanje drugih psihoaktivnih substanc. 

3. Skrb za ključe in urejenost dijaških garderob ter osebne predmete.

– Reditelja prevzameta ključe garderobnega prostora in s podpisom jamčita, da bosta po končanem praktičnem pouku garderobo uredila in vrnila vse ključe. Ko se preoblečete in preobujete, reditelja garderobne prostore zakleneta in pred odhodom na bolniški oddelek ključe oddata dijakom posamezne skupine. Pred zaključkom praktičnega pouka reditelja garderobne prostore očistita in razkužita ter prezračita, odneseta smeti in zakleneta, nato vse ključe vrneta dežurnemu učitelju.

– Za mobilne telefone in ostale vrednostne predmete odgovarja dijak sam, odsvetujemo prinašanje le-teh k praktičnemu pouku, prav tako puščanje v garderobi. Uporaba telefona na bolniškem oddelku ni dovoljena (biti mora izklopljen in odložen na dogovorjenem mestu).

Mirjam Marguč

organizatorica praktičnega pouka

mirjam.marguc@szksc.si

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU (PUD) v programu ZDRAVSTVENA NEGA, ZDRAVSTVENA NEGA-PTI in BOLNIČAR-NEGOVALEC

Praktično usposabljanje z delom (PUD) je pomemben sestavni in obvezni del v izobraževalnih programih ZN, PTI in BN. Poleg znanj, veščin in spretnosti, ki jih dijaki pridobijo v šoli, ima PUD pomembno vlogo pri:

  • socializaciji v delovnem okolju,
  • pridobivanju praktičnih izkušenj ter povezovanju izobraževanja in dela,
  • spoznavanju dinamike realnega delovnega procesa,
  • učenju sodelovanja in timskega dela ter komunikacije,
  • nadgrajevanju v šoli pridobljenega znanja ter prenosu v neposredno prakso v delovnem okolju.

Izvaja se pri delodajalcih v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah ter zdraviliščih s katerimi imamo sklenjene kolektivne učne pogodbe. Pred pričetkom PUD-a morajo imeti dijaki opravljena vsa obvezna cepljenja v predšolskem in šolskem obdobju v skladu s predpisanim Programom cepljenja.  

Pred pričetkom PUD-a dijaki dobijo natančna navodila. Pogoj za opravljen PUD so vse predpisane ure, oddan delovni zvezek in poročilo mentorja. V primeru odsotnosti se mora dijak glede nadomeščanja dogovoriti z mentorjem PUD-a v ustanovi. V primeru daljše odsotnosti (več kot tri dni) dijak kontaktira šolsko organizatorico PUD-a.

V kliničnem okolju morajo dijaki upoštevati higienska in splošna navodila za preprečevanje širjenja okužb in okužb SARS-Cov-2. 

PREDVIDENI TERMINI ZA OPRAVLJANJE PUD-A V ŠOL. LETU 2022/23 

ZDRAVSTVENA NEGA 

4. B5. 9. 2022 – 1. 10. 20224 tedni/152 ur
4. A + 4. C3. 10. 2022 – 29. 10. 20224 tedni/152 ur
4. D + 4. E7. 11. 2022 – 3. 12. 20224 tedni/152 ur
2. PTI5. 12. 2022 – 17. 12. 20222 tedni/76 ur
3. A + 3. C6. 2. 2023 – 4. 3. 20234 tedni/152 ur
3. B + 3. D + 3. E13. 3. 2023 – 8. 4. 20234 tedni/152 ur

BOLNIČAR/NEGOVALEC 

3. FB1. 9. 2022 – 14. 1. 202317 tednov/646 ur
3. GB16. 1. 2023 – 19. 5. 202317 tednov/646 ur
2. FB6. 3. 2023 – 22. 4. 20237 tednov/266 ur
2. GB2. 5. 2023 – 17. 6. 20237 tednov/266 ur

Polona Podlesnik

ORGANIZATORICA PUD-a

polona.podlesnik@szksc.si

Dnevniki praktičnega pouka

Dnevniki PUD

Deli:

Skip to content