Aktualno

Program ZN,ZN-PTI in BN

PRAKTIČNI POUK v programu ZDRAVSTVENA NEGA, ZDRAVSTVENA NEGA-PTI in BOLNIČAR-NEGOVALEC

Vsi dijaki programov ZN, PTI in BN morajo imeti pred opravljanjem praktičnega pouka v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah opravljena vsa obvezna cepljenja v predšolskem in šolskem obdobju v skladu s predpisanim Programom cepljenja.

Praktični pouk je v kliničnem okolju organiziran glede na trenutno epidemiološko sliko in stanje v ustanovah. 

NAVODILA IN OBVEZNOSTI PRI OPRAVLJANJU PRAKTIČNEGA POUKA

Dijaki morajo v posameznem letniku izpolniti vse obveznosti praktičnega izobraževanja. Ravnajo se v skladu z navodili šole in ostalih institucij (MIZŠ, ZŠRS in NIJZ, MNZ). V kliničnem okolju morajo upoštevati vsa higienska ter splošna navodila za preprečevanje širjenja okužb in okužb SARS-Cov-2. Pred vstopom v ustanovo morajo izpolnjevati PCT pogoj.

Dijaki skrbijo za osebno higieno, urejeno pričesko (speti dolgi lasje, urejena brada) in urejene nohte (kratko pristriženi, nelakirani). Pri delu ni dovoljen nakit (prstani, zapestnice, verižice, viseči uhani, »piercingi«) in tetovaže na vidnih mestih. Dovoljeno je naravno oz. diskretno ličenje. Nosijo predpisano, urejeno delovno obleko in obutev ter identifikacijsko priponko.  

Delovni zvezek praktičnega pouka je obvezno gradivo, zato ga dijaki redno prinašajo in izpolnjujejo skladno z navodili učiteljev. 

Dijaki redno in točno prihajajo na praktični pouk. Zamujanje ali odhajanje ni dovoljeno, razen po predhodnem dogovoru. Ravnajo se po Kodeksu etike v zdravstveni negi in oskrbi ter spoštujejo poklicno tajnost. V ta namen dijaki podpišejo Izjavo o poklicni molčečnosti. Imeti morajo primeren odnos do pacientov/stanovalcev, svojcev, zaposlenih ter učiteljev. Spoštujejo hišni red ustanove in se primerno vedejo. Uporaba mobilnih telefonov v času praktičnega pouka ni dovoljena. V vseh zdravstvenih ustanovah in njihovi okolici je prepovedano kajenje, pitje alkoholnih pijač ter uživanje drugih psihoaktivnih substanc. 

Prisotnost pri praktičnem pouku je obvezna. V primeru odsotnosti se mora dijak čim prej dogovoriti z učiteljem, ki ga poučuje. Dijak odsotnosti nadomešča v času, ko nima pouka. V primeru daljših odsotnosti ali drugih prilagoditev se dijak in starši ter razrednik in svetovalna služba glede opravljanja praktičnega pouka dogovorijo z organizatorico praktičnega pouka.  

Mirjam Marguč

organizatorica praktičnega pouka

mirjam.marguc@szksc.si

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU (PUD) v programu ZDRAVSTVENA NEGA, ZDRAVSTVENA NEGA-PTI in BOLNIČAR-NEGOVALEC

Praktično usposabljanje z delom (PUD) je pomemben sestavni in obvezni del v izobraževalnih programih ZN, PTI in BN. Poleg znanj, veščin in spretnosti, ki jih dijaki pridobijo v šoli, ima PUD pomembno vlogo pri:

  • socializaciji v delovnem okolju,
  • pridobivanju praktičnih izkušenj ter povezovanju izobraževanja in dela,
  • spoznavanju dinamike realnega delovnega procesa,
  • učenju sodelovanja in timskega dela ter komunikacije,
  • nadgrajevanju v šoli pridobljenega znanja ter prenosu v neposredno prakso v delovnem okolju.

Izvaja se pri delodajalcih v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah ter zdraviliščih s katerimi imamo sklenjene kolektivne učne pogodbe. Pred pričetkom PUD-a morajo imeti dijaki opravljena vsa obvezna cepljenja v predšolskem in šolskem obdobju v skladu s predpisanim Programom cepljenja.  

Pred pričetkom PUD-a dijaki dobijo natančna navodila. Pogoj za opravljen PUD so vse predpisane ure, oddan delovni zvezek in poročilo mentorja. V primeru odsotnosti se mora dijak glede nadomeščanja dogovoriti z mentorjem PUD-a v ustanovi. V primeru daljše odsotnosti (več kot tri dni) dijak kontaktira šolsko organizatorico PUD-a.

PUD je v kliničnem okolju organiziran glede na trenutno epidemiološko sliko in stanje v ustanovah. V kliničnem okolju morajo dijaki upoštevati higienska in splošna navodila za preprečevanje širjenja okužb in okužb SARS-Cov-2. Pred vstopom v ustanovo morajo dijaki skladno z navodili izpolnjevati PCT pogoj.

PREDVIDENI TERMINI ZA OPRAVLJANJE PUD-A V ŠOL. LETU 2021/22 
(možne so spremembe glede na epidemiološko sliko) 

ZDRAVSTVENA NEGA 

4. B                  6. 9. 2021–2. 10. 20214 tedni/152 ur   
4. D in 4. E     4. 10. 2021–6. 11. 2021     4 tedni/152 ur   
4. A in 4. C    8. 11. 2021–4. 12. 20214 tedni/152 ur   
3. A                 3. 1. 2022–29. 1. 2024 tedni/152 ur   
3. B in 3. D31. 1. 2022–26. 2. 20224 tedni/152 ur   
3. C in 3. E      7. 3. 2022–2. 4. 2022    4 tedni/152 ur   
2. PTI  6. 12. 2022–18. 12. 2021  2 tedna/76 ur  

BOLNIČAR/NEGOVALEC 

3. FB                  1. 9. 202–8. 1. 2022       17 tednov/646 ur  
3. GB                 10. 1. 2022–20. 5. 2022  17 tednov/646 ur  
2. FB in 2. GB   3. 5. 2022–18. 6. 2022    7 tednov/266 ur  

Polona Podlesnik

ORGANIZATORICA PUD-a

polona.podlesnik@szksc.si

Dnevniki praktičnega pouka

Dnevniki PUD

Deli: