Aktivnosti

Zdrava šola

Slovenska mreža zdravih šol je članica Evropske mreže zdravih šol (SHE mreže) že od leta 1993 in jo od vsega začetka koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Naša šola je v nacionalni projekt vključena že 24 let. Usmerjeni smo k promoviranju zdravja v šolskem in širšem lokalnem okolju, v zadnjih letih predvsem na področju zdrave prehrane, gibanja in duševnega zdravja, kot zelo pomembnih varovalnih dejavnikov. Projekt je del vizije naše šole in temelji na izboljšanju kvalitete medsebojnih in osebnih odnosov, povezovanju šole s širšo lokalno skupnostjo in medgeneracijskim sodelovanjem.

Tudi v tem šolskem letu nadaljujemo z začrtanimi aktivnostmi v okviru rdeče niti Mi vsi za lepši in boljši jutri. Preko rednih srečanj koordinatorjev in dodatnih izobraževanj ter posvetov s strani NIJZ, pridobivamo potrebna znanja, veščine in spretnosti.

Načrtno in sistematično zasnovani programi zdrave šole pomembno vplivajo na zadovoljstvo dijakov, njihovo samopodobo, vedenje, odnos do zdravja in življenja nasploh. Zdravi dijaki so uspešnejši, saj lahko razvijajo svoje potenciale. Poleg pridobivanja informacij je za dijake pomembno tudi urjenje veščin, oblikovanje stališč, razvijanje kritičnega odnosa do življenjskih problemov, ugotavljanje situacije in iskanje strategij za njeno razreševanje.

Več o aktivnostih Zdrave šole si lahko preberete na:

https://www.nijz.si/sl/slovenska-mreza-zdravih-sol

Koordinatorica: Monika Brglez

Deli:

Skip to content