Šola

Zakon o zaščiti prijaviteljev

Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/2023; v nadaljevanju: ZZPri) k določenim ravnanjem in obveznostim v zvezi s prijavami kršitev ter zaščiti prijaviteljev zavezuje tudi Srednjo zdravstveno in kozmetično šolo Celje (v nadaljevanju: zavod).

V kolikor sumite, da je v zavodu prišlo do kršitve predpisov, ki veljajo v RS, lahko to kršitev prijavite zaupniku znotraj zavoda (notranja prijava) ali pristojnemu organu za zunanjo prijavo.

Prijavo lahko poda samo fizična oseba, ki je ali je bila z zavodom v delovnem ali drugem podobnem pravnem razmerju.

Postopek notranje prijave, obravnava teh prijav in zaščita prijaviteljev je urejena v Pravilniku o vzpostavitvi notranje poti za prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev.

Za zaupnika znotraj zavoda je imenovan/a: Tanja Leskovšek.

Kršitve lahko prijavite preko:

– elektronski naslov: zaupnik@szksc.si

– Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva ulica 10, Celje, s pripisom

“NE ODPIRAJ – v roke zaupniku za notranjo prijavo”,

– osebno pri zaupniku po predhodnem dogovoru po telefonu ali e-pošti.

Prijava se praviloma poda na obrazcu Notranja prijava kršitve predpisa v delovnem okolju po ZZPRI.

Vodstvo zavoda zoper prijavitelja, ki v dobri veri prijavi nepravilnosti, ne sme izvajati povračilnih ukrepov. Vašo prijavo bo neposredno prejel samo zaupnik in vaši podatki so znani le zaupniku.

Pomembni dokumenti: Zakon o zaščiti prijaviteljev; Sklep o imenovanju zaupnika; Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev; Obrazec – Notranja prijava kršitve predpisa v delovnem okolju po ZZPRI; Obvestilo zaposlenim in drugim osebam iz delovnega okolja zavoda.

Deli:

Skip to content