Praktični pouk

PRAKTIČNI POUK v programu ZDRAVSTVENA NEGA, ZDRAVSTVENA NEGA-PTI in BOLNIČAR-NEGOVALEC

Vsi dijaki programov ZN, PTI in BN morajo imeti pred opravljanjem praktičnega pouka v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah opravljena vsa obvezna cepljenja v predšolskem in šolskem obdobju v skladu s predpisanim Programom cepljenja.

Praktični pouk je v kliničnem okolju organiziran glede na trenutno epidemiološko sliko in stanje v ustanovah. 

NAVODILA IN OBVEZNOSTI PRI OPRAVLJANJU PRAKTIČNEGA POUKA

Dijaki morajo v posameznem letniku izpolniti vse obveznosti praktičnega izobraževanja. Ravnajo se v skladu z navodili šole in ostalih institucij (MIZŠ, ZŠRS in NIJZ, MNZ). V kliničnem okolju morajo upoštevati vsa higienska ter splošna navodila za preprečevanje širjenja okužb in okužb SARS-Cov-2. Pred vstopom v ustanovo morajo izpolnjevati PCT pogoj.

Dijaki skrbijo za osebno higieno, urejeno pričesko (speti dolgi lasje, urejena brada) in urejene nohte (kratko pristriženi, nelakirani). Pri delu ni dovoljen nakit (prstani, zapestnice, verižice, viseči uhani, »piercingi«) in tetovaže na vidnih mestih. Dovoljeno je naravno oz. diskretno ličenje. Nosijo predpisano, urejeno delovno obleko in obutev ter identifikacijsko priponko.  

Delovni zvezek praktičnega pouka je obvezno gradivo, zato ga dijaki redno prinašajo in izpolnjujejo skladno z navodili učiteljev. 

Dijaki redno in točno prihajajo na praktični pouk. Zamujanje ali odhajanje ni dovoljeno, razen po predhodnem dogovoru. Ravnajo se po Kodeksu etike v zdravstveni negi in oskrbi ter spoštujejo poklicno tajnost. V ta namen dijaki podpišejo Izjavo o poklicni molčečnosti. Imeti morajo primeren odnos do pacientov/stanovalcev, svojcev, zaposlenih ter učiteljev. Spoštujejo hišni red ustanove in se primerno vedejo. Uporaba mobilnih telefonov v času praktičnega pouka ni dovoljena. V vseh zdravstvenih ustanovah in njihovi okolici je prepovedano kajenje, pitje alkoholnih pijač ter uživanje drugih psihoaktivnih substanc. 

Prisotnost pri praktičnem pouku je obvezna. V primeru odsotnosti se mora dijak čim prej dogovoriti z učiteljem, ki ga poučuje. Dijak odsotnosti nadomešča v času, ko nima pouka. V primeru daljših odsotnosti ali drugih prilagoditev se dijak in starši ter razrednik in svetovalna služba glede opravljanja praktičnega pouka dogovorijo z organizatorico praktičnega pouka.  

Mirjam Marguč

organizatorica praktičnega pouka

mirjam.marguc@szksc.si

Tu bo samo povezava na pravo stran….

Deli:

Skip to content